Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA İCRA DAİRESİ 2016/288 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Amasya İli, Taşova İlçesi, Yemişen Mahallesi Mareşal Çakmak mevkii 153 ada, 11 parsel sayılı tek katlı kargir ev ve bahçesi vasfındaki taşınmaz;  Taşınmaz üzerinde 2 katlı yeni bakım görmüş, 99,00 m2 oturum alanında bina mevcuttur. Zemin kat yaklaşık 40 yıl önce, birinci kat 5 yıl önce yapılmıştır. Birinci kat üzeri tabla betonsuz, ahşap çatılıdır. Bina tabanları laminant ve seramik kaplama, kapılar ahşap, pencereler plastik, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak dolaplı, doğalgazlıdır. Taşınmaz üzerinde 2 adet kiraz, 2 adet asma , 1 adet dut ağacı ve 11 adet karışık fidan bulunmaktadır.

Yüzölçümü                 : 460,88 m2                                        Arsa Payı        : Tam

Kıymeti                                  : 170.006,50 TL                                 KDV Oranı     : %18

İmar Durumu              : Taşova Belediyesi İmar planı içerisinde 4 katlı ayrık nizam konut yapı alanındadır.

  1. Satış Günü : 09/03/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 09/04/2018 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri                    : Taşova İcra Müdürlüğü

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/288 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2018

Yorum Ekle