Amasya İtimat

YORMAYIN BİZİ…

Yılmaz Sergen
Günümüzün en önemli problemlerinden birisi Üslubumuz. Konuşamıyoruz, birbirimizi anlamıyor kestirmeden gidip yaftalıyoruz, bağırıp çağırtıyı artırarak aslında haksızlığımızı, bilgisizliğimizi açık ediyoruz.
İşin dramatik yanı bu üsluptaki yüksek perdeden bağırtı çağırtıya öncülük edenler insanlara sükûnete davet edip toplumdaki gerilimi önlemesi gereken siyaset ve siyasetin medyadaki kesintisiz ekranları zapt eden istihdam edilmiş uzantıları.
İnsan sürekli bal yese baldan usanır, öteden beri kurgulanmış bir dizi film gibi aynı şeyi izlemekten aynı yüzleri çokta faydalı olsa bile dinlemekten izleyiciler usanabilir…
Cehalet ne güzel şey her şeyi biliyorsun
“Google gibi sor soruyu al cevabı” bu yorumcu üstatların İzleyicileri meraklıları var mı bilemiyorum; olmalı ki her akşam, bilumum, her konuda ekrandaki yerlerini eksiksiz tam kadro alıyorlar.
İlişkilerimizde iş hayatımızda siyaset arenasında bu bağırtı çağırtının işe yarayacağını sananlar büyük bir yanılgı içindeler. Bağırmak haklı olduğunuz ya da doğru konuştuğunuz anlamın gelmez. Bağırmak yüksek sesle konuşmak haksızlığı ya da suçluluğu bastırmanın dışa vurum davranışının bir nedeni olabilir.
Makul insan öfkesiyle değil aklıyla konuşabilendir.“Uysallık akıllının, öfke akılsızın gücüdür”
Toplumun bütün katmanları; ülkemizin üzerine çöreklenen devasa problemlerini, bilhassa medya, siyasete akıl hocalığı yaptığını sananların, bağrışarak, yalanla algıyla bu problemlerin çözülemeyeceğini birilerin söylemesi ya da anlamalarının zamanı ülkemiz adına çoktan geçiyor.
Gerçekle yüzleşmenin üstünü örten bu yaklaşım; çözüm üretme yerine sorunların üstünü örterek ülkeyi kendi hata ve çıkarları adına uçuruma sürüklediklerinin ne zaman farkında olacaklar.
Hakikatler; ülkenin gerçek sorunları her bir şeyin uzmanlarıyla değil işinin uzmanı ehil, liyakatli ülkesini kayıtsız şartsız, amasız seven kişisel çıkardan arınmış makul, dürüst insanların anlatımıyla tespit edilip çözüme kavuşacaktır.
Artık yormayın bizi; dün söylediğinizi ertesi gün söylenmemiş gibi aksini söylemeniz yordu bizi. Yıllardır hep sizler konuşuyorsunuz durun bir artık, hakikatler konuşsun. Ülkemizde gerçekle yüzleşip çözüm üretme aşamasına bir an önce geçilsin.
Yalan söyleyip gerçekleri manipüle edenler, algıyla toplumu kandırdıklarını sananlar, “Bilesiniz “Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır”.

Yorum Ekle