Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA İCRA DAİRESİ 2018/149 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İl, Taşova İlçe, 180 Ada, 103 Parsel, SANAYİ Mahalle/Köy, ÖTEGEÇE Mevkii, Üç Katlı Betonarme Bina ve Arsası, Üç katlı betonarme binanın toplam inşaat alanı 144 m2*3 kat= 432 m2 olduğu, toplamda 3 kat olan yapının her katında bir daire bulunmakta, toplamda üç bağımsız bölümden oluşmaktadır, apartman giriş kapısı demir doğramadan yapılmış, bina ana merdivenleri mermer, yapının merdiven korkulukları demir doğramadır, yapının çatısı ahşap ve üzeri kiremit ile kaplıdır, her daire ayrı tip plandan oluşmaktadır, yapının daire giriş kapıları ve iç kapıları ahşap pencereleri plastik doğramalıdır, asansörsüz olan yapının iç ve dış kısımları sıvalı ve boyalıdır, dış cephe kaplaması mevcut olmayan yapı mevcut hali ile oturulur vasiyette elektrik ve suyu vardır, yapı 3.sınıf A grubu yapı sınıfına girmektedir, yapının mevcut hali göz önünde tutulduğunda % 35 oranında yıpranma mevcuttur, arsa Taşova imar sınırları içerisinde bulunmakta ve ayrık nizam 4 katlı konut yapı alanı içerisinde olup bir kısım yola terkinin bulunduğu(yaklaşık olarak 57 m2), taşınmaz köşe parselde bulunmaktadır.

Yüzölçümü   : 766,33 m2                       Arsa Payı: TAM

İmar Durumu:  4 katlı ayrık nizam konut yapı alanı içerisende olup bir kısım yol terki vardır.

Kıymeti  : 339.589,50 TL KDV Oranı: %18

  1. Satış Günü :10/07/2019 günü 14:00- 14:05 arası
  2. Satış Günü : 07/08/2019 günü 14:00- 14:05 arası

Satış Yeri     : TAŞOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-  Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-  Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır,

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/149 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/05/2019

Yorum Ekle