Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 150 Ada, 16 Parsel, BORABOY Mahalle/Köy, BORABOY KÖYÜ Mevkii, Taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe vasfındadır, %45-50 eğime sahip killi tınlı toprak yapısına sahip olup, hali hazırda bahçe olarak kullanılmaktadır,  taşınmaz üzerinde 8 adet ceviz, 2 adet kiraz, 6 adet elma, 1 adet incir ağacı bulunmaktadır,

Yüzölçümü     : 867,74 m2

İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 31.193,90 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 15:00 – 15:10 arası
  2. Satış Günü : 01/07/2019 günü 15:00 – 15:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 150 Ada, 8 Parsel, BORABOY Mahalle/Köy, BORABOY KÖYÜ Mevkii, Tapu kayıtlarında bahçeli ahşap  kahvane vasfındadır, %2-5 eğime sahip, killi tınlı  toprak yapısına sahip  olup  halihazırda ev ve bahçesi ile diğer  2 yapıdan oluştuğu, taşınmaz köy yerleşkesi içerisinde  bulunup sulu tarım arazisidir,  taşınmaz üzerinde 1 adet yığma tek katlı bina, 1 adet 3 katlı betonarme bina, 1 adet  tek katlı yığma kagir ahır bulunmaktadır,  Yığma tek katlı bina dış ve iç cepheleri sıvalı ve boyalıdır,  çatışı ahşap ve üzeri kiremit kaplıdır,  dış kapısı demir, iç kapısı  ise ahşapdır,  pencereleri plastik  doğramalı ve demir parmaklıdır,  iki oda, banyo, wc ve bir holden  oluşmakta olup, hol aynı zamanda mutfak olarak kullanılmaktadır, mutfak dolabı mevcut olan yapının banyo ve wc kısımları seramik  zeminli  diğer oda ve hol kısımları ise kaplamasızdır. taşınmaz %10 oranında eksik iş  ve %55 oranında yıpranma mevcuttur.  Betonarme 3 katlı binanın  çatısı ahşap ve üzeri kiremit kaplıdır, zemin katı oturulur  durumda, 1 ve2 katları  tuğla işçiliği tamamlanmış,  kaba inşaat  halindedir, dış bina giriş kapısı demir doğramalı, zemin kat iç kapı doğramaları ahşap  doğramalı olarak yapılmıştır,  yapı  iki oda ve wc banyodan oluşmaktadır,  zemin kat içi sıvalı ve boyalı mutfak dolabı vardır,  banyo ve wc seramik kaplamalı,  diğer odalar kaplamasızdır,  zemin kat pencereleri  plastik doğramalıdır,   zemin kata %10 oranında eksik  iş,  1 ve 2. katlarda %50 oranında eksik iş mevcut olup %25 oranında  yıpranma mevcuttur,

Yüzölçümü     : 1.060,72 m2

İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 139.215,17 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

  1. Satış Günü : 27/05/2019 günü 15:20 – 15:30 arası
  2. Satış Günü : 01/07/2019 günü 15:20 – 15:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/04/2019

İskender ÖZTÜRK

Satış Memuru

110268

Yorum Ekle