İNŞAAT İZNİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

 

26 Şubat 2015 Perşembe günü ilçemizde  Amasya İl Özel İdaresi tarafından Müftülük toplantı salonunda İnşaat izinleri ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Özel idaresi Şehir plancısı Fatma Ağaoğlu yaptığı açıklamada “5302 sayılı İl özel İdare kanunu hükümlerine göre belediye mücavir alan sınırları dışında imar yetkisi idaremize devredilmiştir. Buna istinaden 1. derece deprem bölgesinde bulunan ilimiz hudutlarındaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yapacağı inşaatlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun inşaatlar yapılması gerekmektedir.

Yapılan çalışmalarda ilimiz sınırları içerisinde imar mevzuatına aykırı ve kaçak yapılaşmalar her geçen gün hızla artmaktadır. Bu durum sonucunda ülke kaynaklarının israf edilmesine, çarpık, düzensiz, sağlıksız fen ve sanat kurallarına uyulmadan yapılar yapılmasına, bu yapılaşma sonucu can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Yapılan tespitler sonucu  uygulanan para cezaları ile  vatandaşların zor durumlara düşmelerine sebep olunduğu görülmüştür.

Oysa yerleşme yerlerindeki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamakla köy muhtarları yükümlüdürler. Köy muhtarı; köy idaresinin başı, köy tüzel kişiliğinin temsilcisi ve devletin memurudur. Köylerde kaçak yapılaşmanın önlenmesinde yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen görevini yerine getirmeyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır. Bu nedenle muhtarlarca imar mevzuatına aykırı ve kaçak yapılaşmaların şahıs veya kamu arazilerine yapılan müdahalenin önlenmesi gerekmektedir” dedi.

Bilgilendirme toplantısına Kaymakam Emin Kaymak, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldılar.

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.