Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016/361 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sanayi Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, 211 ada, 10 parsel, zemin kat 4.nolu bağımsız bölüm sayılı dükkân niteliğinde taşınmaz, ana taşınmaz sekiz dükkanlı kargir bina ve arsası vasfındadır. Taşınmaz 160,00 m2 asma katlı kereste atölyesi olarak kullanılan betonarme işyeridir. Yapı yaklaşık 30 yıllık olup, tabanlar beton kaplama, kapı ve pencereler demir doğrama, duvarlar sıvalı ve badanalıdır. Yapıda WC ve duş kısmı bulunmaktadır.

Ana Taş.Yüzölçümü                        : 2.129,76 m2                                     Arsa Payı                            : 1/8

Kıymeti                                                               : 100.044,00 TL                                   KDV Oranı                            : %18

  1. Satış Günü : 16/04/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 14/05/2018 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri             :                              Taşova İcra Müdürlüğü

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/361 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2018

Yorum Ekle