TAŞERON İŞÇİLER MEMUR OLMAK İÇİN SINAVA GİRDİ

Hizmet alımı yöntemiyle çalışan işçilerin çalıştıkları kurumlarda kadrolara geçirilmelerine ilişkin düzenleme kapsamında, 13 Mart 2018 Salı günü Amasya Üniversitesi yerleşkelerinde sınav yapıldı.

Amasya Üniversitesi bünyesinde çalışan 208 işçinin katıldığı sınavlar üç kişilik sınav kurulu tarafından gerçekleştirildi. Sınavlarda sorulan sorular, sınav kurulu tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanırken, ilçemiz Yüksel Akın Meslek Yüksek okulundan dördü güvenlik , ikisi temizlik personeli olarak 6 kişi sınava girdi.

Sınavda başarılı olanların listesi sınav kurulu tarafından kurumumuzun resmi internet adresinde ilan edildi. Sınav kurulu; atama işlemlerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacağını bildirdi.

Yorum Ekle