Sivil Kırsal Kalkınma Platformu, Kurucular arasında TABÜD’de var

Karadeniz Bölgesi Sorumluluğunu Taşova Bal Üreticileri Derneği TABÜD’ün yaptığı, Türkiye Kalkınma Vakfı Başkanlığı önderliğinde Kırsal Turizm Derneği, Taşova Bal Üreticileri Derneği, AGRİDA ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneğinin Kurucular Kurulunu oluşturduğu Sivil Kırsal Kalkınma Platformu, kuruluş ile ilgili bir Basın açıklaması yaptı:

Açıklama Aynen şöyle:

”Değerli Kırsal Kalkınma Dostları,
Türkiye’de kırsal kalkınmanın farklı boyutlarında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, birliktelik ve dayanışma oluşturması, kendi aralarında deneyim ve bilgi paylaşımı gerçekleştirmesi ve ülkenin kırsal kalkınmasına destek olacak politika önerileri oluşturması ve bunları ilgili kamu kuruluşları ile müzakere etmesinin gerçekleştirmek üzere bir “Sivil Kırsal Kalkınma Platformu” oluşturulmuştur.
Platform’un vizyonu, ülkenin kırsal kalkınması için geliştirilecek ve uygulanacak politikalarda sivil toplum ve kırsal topluluklar adına etkin bir aktör olmaktır. Bu amaçla Platform sürdürülebilir kırsal kalkınma için farklı paydaşlar arasındaki işbirliğininin geliştirilmesini destekleyecektir. Sivil Kırsal Kalkınma Platformu’nun ana misyonu ise başta kırsal alan örgütleri olmak üzere kırsal kalkınma üzerine faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının/girişimlerin, kırsal kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerine etkin katılımlarını sağlamaktır. Bu misyonun temel hedefi ülkenin sürdürülebilir kırsal kalkınmasına ve kırsal alanda yaşam kalitesinin artırılmasına katkı yapmaktır.
Platformun hedefleri doğrultusunda kırsal nüfusun karar alma süreçlerine katılımı kolaylaştırılacak, kırsal alanlardaki sorunlar belirlenecek ve bunların çözümüne yönelik savunu ve lobicilik faaliyetleri yürütülecek ve kırsal kalkınma politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına katkı sunulacaktır.
Platformun hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulanacak bazı ana faaliyet alanları ise şunlardır;
Kırsal alanların sorunlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak/yaptırmak ve bu sorunlara çözümler önermek, politika önerileri geliştirmek,
Üyeleri ve kırsal alan örgütleri için kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmek ve fon geliştirmek,
Kırsal kalkınmanın diğer aktörleri ile diyalog ve iş birliğini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmek, diğer ülkelerdeki benzer örgüt ve yapılarla iş birliği yapmak ve ağlar oluşturmak,
Politika ve mevzuatı izlemek, uygun kırsal kalkınma politikalarının uygulanması için savunu ve lobicilik faaliyetleri yürütmek, kırsal nüfusun politika geliştirme ve uygulama süreçlerine katılımı için faaliyetler yürütmek (politika forumları vb.).

Sivil Kırsal Kalkınma Örgütlerini (dernekler, vakıflar, kırsal kooperatifler) platformumuza üye olmaya davet ediyor saygılarımızı sunuyoruz.
Geçici Yürütme Kurulu”

Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Sözcüsü, Türkiye Kalkınma Vakfı Başkan Yrd.
İbrahim Tuğrul, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Amasya’da gerçekleştirecekleri toplantıya ilgi duyan STK’ları davet etti.

Türkiye Kalkınma Vakfı ve Sivil Kırsal Kalkınma Platformu işbirliği ile Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikasının bileşenlerinden biri olan ve alan bazlı, katılımcı ve kırsal kalkınmanın tüm bileşenlerini kesen metodolojik bir bileşen olan LEADER yaklaşımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 20 Temmuz 2019 tarihinde Amasya Esnaf Odaları Birliği toplantı salonunda farkındalık toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantı saat 10.00’da başlayacaktır.
İlgili toplantıda sizleri de aramızda görmekten memnun oluruz.

Türkiye Kalkınma Vakfı Başkan Yrd.
İbrahim Tuğrul

 

Yorum Ekle