SGK YAPILANDIRMASINA İLİMİZDEN YOĞUN İLGİ

SGK İl Müdürü Ömer Eker, 19 Nisan 2011 tarih itibariyle 6111 sayılı yapılandırmaya, işveren 836 kişi, Tarım 2001, Esnaf 1342 kişi olmak üzere 7014 kişi başvuru yaptı, toplam tutar ise 85.356.425. TL olduğunu belirtti.


Ömer Eker konuşmasına devamla; Halk arasında torba kanun olarak adlandırılan 6111 sayılı kanun, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı 1 ‘inci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 


Bu kanun ile prim borçlarının yapılandırılması ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında bir dizi yasal düzenlemeler yapılmıştır.


 


Özellikle 4/ b statüsünde bulunan yani Bağkur sigortalıları bu yasa kapsamında prim borçlarını yapılandırdıklarında ve ilk taksiti ödemeleri halinde kendileri ve hak sahibi eş ve çocukları genel sağlık sigortası kapsamında, sağlık tesislerine müracaat halinde sağlık hizmetlerinden faydalanacaklardır.


 


Yine 4/b statüsünde buluna esnaf ve tarım sigortalılarımız emeklilik için gerekli olan hizmet süresi ve yaş sınırını tamamlamış oldukları halde prim borçlarından dolayı emekli müracaatını yapamayanlar, bu yasa kapsamında T.C. Ziraat Bankası ile yapılan protokol kapsamında kredi kullanarak borçlarını ödemeleri halinde emeklilik talebinde bulunabileceklerdir.


 


Bu yasa ile getirilen bir başka yasal düzenleme ise, usta öğreticilerin geçmişte saat ücretine karşılık vermiş oldukları hizmet günlerinin 30 güne tamamlanabilmesidir. Genellikle sigortalılarımız bu borçlanmanın süresinin yapılandırmanın son müracaat günü olan 02/05/2011 tarihi ile karıştırmaktadırlar. Bu yapılandırma kapsamında son müracaat tarihi, 02 Mayıs 2011 tarihidir, dedi.


 


İl Müdürü Ömer Eker ve personeli özverili bir şekilde gece gündüz çalışarak hiç kimseyi mağdur etmemeye çalışmaktadır. İl Müdürü Ömer Eker’i ve personelini yürekten kutluyoruz.

Yorum Ekle