Amasya İtimat

AYHAN ÇIKIN ŞİİRLİ BİLİM İNSANI

1 Mart 2017 tarihinde, İzmir’den acı bir haber geldi:

-Ayhan Abi’yi yitirdik!

Bu üç sözcük o kadar acı bir yük taşıyordu ki… 1975 yılından günümüze kadar Ayhan Abi’li günler bir film gibi geçti gözümden.

Haberi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerimizden Mehmet Can Gündüz idi.

Ben lise yıllarımdan tanıyorum Ayhan Abi’yi. Hep çözüm üreten bir büyüğümdü. En son 2000 yılında kalp nakli yapıldı. 16 yılı aşkın genç bir yürekle yaşadı. Daha önce karaciğer rahatsızlığı yaşamıştı. Onu atlattı. Fakat yürek rahatsızlığı bir çok çalışmasını engelledi. Yine de üretmeyi, araştırmayı bırakmadı. Emekli olduktan sonra da üniversite çevresinden kopmadı.

Bir yazısı ile bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Işıklar içinde yatmasını diliyorum. Hoş ve esen kalınız.

KOOPERATİFÇİLİK ÜZERİNE

Türkiye tarımsal potansiyel açısındandünyanın sayılı ülkelerindendir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde kooperatifler önemli araçlardır.

İşsizliğin arttığı, tarımsal ve  küçük esnaf kesiminin sürekli kan kaybettiği ülkemizde sorunların çözümüne önemli katkı koyabilecek kooperatif örgütlere her zamandakinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle 2008 krizinden sonra dünya ölçeğinde kooperatifçilik, toplumsal ve ekonomik sorunların çözümünde ön plana çıkmıştır. Kooperatifçilik 21. Yüzyılın favori işletmeleridir. Dünya ölçeğinde 2,6 milyon kooperatif, 1(bir) milyarı aşan ortak sayısıyla, 250 milyon çalışanıyla, G20 ülkelerinde 3 000 milyar US doları aşan iş hacmiyle, toplam istihdamın % 12’sini temsiliyle ekonomik sorunların çözümüne katkısı dünya kamuoyunun gözlerini kamaştırmaktadır. O nedenle Birleşmiş Milletler 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmiş, BM’nin tek sivil örgütü olan “Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)” üst üste iki kez “Uluslararası Kooperatifler Zirvesi” toplayarak konuyu çok boyutlu şekilde tartışmıştır.

Kooperatifçilik, ‘önce insan’ demektir

Kooperatif ortakları, ekonomilerini iyileştirmeleri yanında sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamayı düşünürler. Kooperatifçiler beşeri faaliyetlerinde özgürlük, eşitlik ve adalet değerlerini somutlaştıran çalışma kurallarını topluma önerirler.

Kooperatifler:

-İnsanların bizzat kendilerinin ekonomik sorunlarını çözüm araştırmasını ve uygulamasını teşvik eder;

-Karşılıklı yardımlaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirir;

-Ortaklaşa çalışmanın yarattığı öğrenme yetisi sayesinde insanların gelişmesine katkıda bulunur;

-Ekonomide üretilen zenginliğe/varlığa ulaşmayı kolaylaştırır;

-Demokratik dayanışma yoluyla insanlararası diyalogu ayrıcalıklı kılar;

-Kalıcı ve devredilemez nitelikli işletmelerin ortaya çıkmasıyla ortaklaşa mirası zenginleştirir.

Kooperatif, orijinal bir örgütlenmedir

Kooperatif, kendi üyelerinin ihtiyaçlarının tatmininde varoluş nedenini bulan bir topluluk (dernek) ile bir işletmenin orijinal bir bileşimidir. İşletme ortaklarına, ekonomik gelişme ve kalkınma fırsatları yaratırken, dernek özelliği ile de üyelerine sosyal ve beşeri gelişmenin yollarını açar. Çiftçi kooperatifçiler, kendi geleceğine güvenen ve bölge, ülke ve dünya ölçeğinde kendini var eden bir toplum olmayı arzulamaktadırlar.

Tarım, kooperatifsiz gelişemez

Kırsal dünyanın geleceğinde etkili olabilecek politikalar karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu politikaların oluşturulmasını ‘kooperatiflersiz düşünmek’ mümkün değildir. Bu nedenle  tarıma uygun bir Tarımsal Kooperatifçilik Politikası uygulanmalıdır.

Bu politikalar:

Girişim olarak tarımsal kooperatiflerin genişleme olanaklarını artırmalı; kooperatiflere uygun bir ortam yaratmalı; kooperatifleri ve onu geliştiren çevre koşullarını güvence altına almalı; kooperatifleri her yönüyle destekleyecek bir şekilde formüle edilmelidir. Bunun için tarımda kooperatifçilik bir ‘Devlet Politikası’ olarak ele alınmalıdır :

1.Kooperatifçilik eğitimi ve yayımı geliştirilmelidir;

2.Acilen bir tarım ve kooperatifler bankası kurulmalıdır;

3.Toplumsal ve ekonomik yapıya uygun kooperatifçilik mevzuatı hazırlanmalıdır;

4.Tarım için tercihli bir kooperatifçilik politikası oluşturulmalıdır;

5.Profesyonel kooperatif yöneticisi yetiştirme ve istihdamı üzerinde önemle durulmalıdır;

6.Kooperatifçilik AR-GE’si geliştirilmelidir;

7.Kooperatiflerarası işbirliğini geliştirme teşvik edilmelidir;

8.Ekonomide, tarımda entegre politikaların aracı kooperatiflerdir.

Küreselleşen bir ekonomide, oluşan yeni yapılanmalara tarımı entegre edebilecek en uygun kurumsallaşmanın kooperatifler olduğu gözden kaçırılmamalıdır; Sadece tüketicilerin kalite isteklerini değil, aynı zamanda “tarımsal üretimin değerlendirilmesi” konusunda çiftçilerin ve kooperatiflerin çıkarını gözeten ve potansiyellerini harekete geçirebilen “etkili bir gıda maddeleri üretim politikası” kooperatifler aracılığı ile devreye sokulmalıdır.

Dr. Ayhan ÇIKIN

CUMHURİYET

Yürü, ayak izlerinle doldur Anadolu’yu
Türküler söylensin ülkende, kopmasın kıyamet
Yaşat Kurtuluş’u içinde, bırakma hoyrat ellere
Özgürlük kuşu gibi doğsun yüreğine Cumhuriyet

Barış türkü olmalı dağlarında Anadolu’nun
Zeytin sabrıyla büyütmelisin beyninde hürriyeti
Yılma!… Dört bir yandan çevrilse de yolun
Can damarın gibi korumalısın Cumhuriyeti

Dr. Ayhan ÇIKIN

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.