Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 182 Ada, 72 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, BAKACAK MEVKİİ Mevkii, Toprak yapısı itibarı ile  taşlı killi-kumlu yapıya sahip % 14-26 eğimli, sulama  imkanı olmayan tarım arazisidir,  taşınmaz üzerinde tarımsal faliyet bulunmamaktadır,  taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip ağaç bulunmamaktadır,

Yüzölçümü     : 15.596,19 m2

Kıymeti           : 15.596,19 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
 2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

——————————————————————————————————

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 141 Ada, 13 Parsel, ŞAHİNLER Mahalle/Köy, SIRT MEVKİİ Mevkii, Toprak yapısı itibarı ile killi-tınlı yapıya sahip, %3-5 eğimli, sulama imkanı olmayan tarım arazisidir, taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip ağaç bulunmamaktadır,  taşınmazın yaklaşık 100 metre doğusunda  Esençay-Kızgüldüren asfalt yol geçmektedir.

Yüzölçümü     : 7.004,36 m2

Kıymeti           : 10.506,54 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
 2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 10:20 – 10:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

——————————————————————————————————

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 121 Ada, 16 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, KARŞI İ MEVKİİ Mevkii, Toprak yapısı itibarı ile taşlı killi-tınlı yapıya sahip %5-7 eğimli, sulama imkanı olmayan tarım arazisidir, taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip  ağaç bulunmamaktadır.

Yüzölçümü     : 4.692,13 m2

Kıymeti           : 5.912,08 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 10:40 – 10:50 arası
 2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 10:40 – 10:50 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

——————————————————————————————————

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 163 Ada, 15 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, Tapu kaydında Bahçe vasfındadır, Toprak yapısı itibarı ile killi-tınlı yapıya sahip % 2-3 eğimli, sulama imkanı olan tarım arazisidir,  taşın üzerinde ekonomik değere sahip  ağaç bulunmamaktadır, taşınmaz her ne kadar bahçe vasfında olsa da köy içerisinde yerleşim yeri içerisinde kaldığından arsa niteliği de bulunmaktadır, taşınmazın  iki metre  kuzeyinden  Esençay -Tanoba asfalt  yol geçmektedir.

Yüzölçümü     : 1.757,73 m2

Kıymeti           : 17.577,30 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
 2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 11:00 – 11:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI – null null / null

——————————————————————————————————

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 187 Ada, 9 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, BAĞLAR MEVKİİ Mevkii, Toprak yapısı itibarı ile  killi-tınlı yapıya sahip %12-17 eğimli, sulama imkanı olmayan tarım arazisidir, taşınmaz üzerinde bakımsız ve verimsiz ekonomik değeri olmayan üzüm bağı bulunmaktadır.

Yüzölçümü     : 1.014,76 m2

Kıymeti           : 1.014,76 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 11:20 – 11:30 arası
 2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 11:20 – 11:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI – null null / null

——————————————————————————————————

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 182 Ada, 64 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, BAKACAK MEVKİİ Mevkii, Toprak yapısı itibarı ile taşlı killi-kumlu yapıya sahip %12-45 eğimli, sulama imkanı olmayan tarım arazisidir, taşınmaz üzerinde tarımsal faliyet bulunmamaktadır,  taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan kendiliğinden yetişmiş pelit ağaçları bulunmaktadır.

Yüzölçümü     : 7.126,41 m2

Kıymeti           : 7.126,41 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 11:40 – 11:50 arası
 2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 11:40 – 11:50 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

——————————————————————————————————

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 146 Ada, 3 Parsel, ESENÇAY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz üzerinde 2 adat 8 yaşlarında kiraz, 3 adet 4 yaşlarında armut, elma ve Y. dünya ağaç ve fidanları  bulunmaktadır, imar planı içerisinde kaşan taşınmazın %40 bina yapılabilir (34m2), cephe şartalırın ve çekme mesafelerini  kurtarmayan taşınmaz  ancak bahçe olarak kullanılabiir.

Yüzölçümü     : 84,96 m2

Kıymeti           : 6.412,20 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 08/01/2018 günü 12:00 – 12:10 arası
 2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 12:00 – 12:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

——————————————————————————————————

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/11/2017

İskender ÖZTÜRK
Satış Memuru
110268

Yorum Ekle