Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA İCRA DAİRESİ 2017/129 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Tepe Mahalle, Gökçelik Mevkii, 117 ada , 62 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz,  toprak yapısı kumlu tınlı, %12-20 dik eğimli kuru tarım arazisi, belediye imar sınırları içerisinde kaldığından arsa vasfı kazanmıştır.

Yüzölçümü     : 1.358,27 m2                         Arsa Payı        : Tam

Kıymeti           : 54.320,00 TL                       KDV Oranı     : %18

İmar Durumu  : İmar planı sınırları içerisinde, blok nizam üç katlı yurt alanı içerisinde kalmaktadır.

  1. Satış Günü : 08/09/2017 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 06/10/2017 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :  Amasya İli, Taşova İlçesi, Tepe Mahalle, Gökçelik Mevkii, 117 ada , 61 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz,  toprak yapısı kumlu tınlı, %12-20 dik eğimli kuru tarım arazisi, belediye imar sınırları içerisinde kaldığından arsa vasfı kazanmıştır.

Yüzölçümü     : 1.290,57 m2                        Arsa Payı         : Tam

Kıymeti           : 51.640,00 TL                      KDV Oranı      : %18

İmar Durumu  : İmar planı sınırları içerisinde, blok nizam üç katlı yurt alanı içerisinde kalmaktadır.

  1. Satış Günü : 08/09/2017 günü 14:10 – 14:15 arası
  2. Satış Günü : 06/10/2017 günü 14:10 – 14:15 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/129 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/08/2017

Yorum Ekle