Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA İCRA DAİRESİ 2014/768 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Arpaderesi Köyü , Oruçönü mevkii, 884 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz, taşlı tınlı toprak yapısında, %5-10 eğimli, kuru tarım arazisi

Yüzölçümü     : 7.500,00 m2                                                            Arsa Payı         : Tam

Kıymeti           : 7.500,00 TL                                                                      KDV Oranı       : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:00 – 10:05 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :  Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Sarıtepe mevkii, 181 ada 116 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz, taşlı tınlı toprak yapısında, %5-10 eğimli, güneyinden yol geçmekte, kuru tarım arazisi

Yüzölçümü     : 13.535,93 m2                                                                                              Arsa Payı        : Tam

Kıymeti           : 13.535,93 TL                                                                                                          KDV Oranı     : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:10 – 10:15 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Hanönü mevkii, 121 ada 21 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz, kireçli toprak yapısında, %5-10 eğimli, kuru tarım arazisi

Yüzölçümü     : 5.409,30 m2                                                                                                Arsa Payı        : Tam

Kıymeti           : 5.409,30 TL                                                                                                            KDV Oranı     : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:20 – 10:25 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Sarıtepe mevkii, 181 ada 8 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz, taşlı tınlı toprak yapısında, %5-10 eğimli, kuru tarım arazisi

Yüzölçümü     : 1.382,07 m2                                                                                                Arsa Payı        : Tam

Kıymeti           : 1.036,55 TL                                                                                                KDV Oranı     : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:30 – 10:35 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :  Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Köyiçi mevkii, 179 ada 4 parsel sayılı bağ vasfında taşınmaz, taşlı tınlı toprak yapısında, %5-10 eğimli, kuzeyinden ve doğusundan yol geçmekte, kuru tarım arazisi, üzerinde yaklaşık 5 ton odunluk ağaçlık bulunmaktadır.

Yüzölçümü     : 885,38 m2                                                                                                                          Arsa Payı            : Tam

Kıymeti           : 5.676,90 TL                                                                                                            KDV Oranı     : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:40 – 10:45 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 10:40 – 10:45 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

 

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Köyiçi mevkii, 179 ada 6 parsel sayılı bahçe vasfında taşınmaz, taşlı tınlı toprak yapısında, %1-5 eğimli, kuru tarım arazisi, üzerinde  bakımsız kiraz armut ve dut ağaçları bulunmaktadır.

Yüzölçümü     : 463,36 m2                                                                                                              Arsa Payı        : Tam

Kıymeti           : 3.441,80 TL                                                                                                            KDV Oranı     : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:50 – 10:55 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 10:50 – 10:55 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Köyiçi mevkii, 179 ada 8 parsel sayılı bahçe vasfında taşınmaz, taşlı tınlı toprak yapısında, %1-5 eğimli, doğusundan yol geçmekte, kuru tarım arazisi, üzerinde  bakımsız kiraz ağaçları bulunmaktadır, üzerinde ekonomik değeri olmayan yıkılmış harabe durumunda kerpiç ev ve sundurma bulunmaktadır.

Yüzölçümü     : 801,59 m2                                                                                                                          Arsa Payı            : Tam

Kıymeti           : 5.257,95 TL                                                                                                            KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : Afet bölgesi nedeniyle yapılaşma yasağı bulunduğu 7269/1051 sayılı yasa gereği yardım                                                       yapılamayacağı ve 7269 sayılı kanunun 14.maddesi yıktırılacağı şerhi

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 11:00 – 11:05 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Köyönü mevkii, 212 ada 18 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz, killi tınlı toprak yapısında, düz, sulu tarım arazisi,

Yüzölçümü     : 911,49 m2                                                                                                                          Arsa Payı            : Tam

Kıymeti           : 2.278,98 TL                                                                                                            KDV Oranı     : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 11:10 – 11:15 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 11:10 – 11:15 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :Amasya İli, Taşova İlçesi, Sepetli Köyü , Köyönü mevkii, 212 ada 16 parsel sayılı tarla vasfında taşınmaz, killi tınlı toprak yapısında, düz, sulu tarım arazisi,

Yüzölçümü     : 1.870,59 m2                                                                                    Arsa Payı        : Tam

Kıymeti           : 4.676,48 TL                                                                                    KDV Oranı     : %18

 1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 11:20 – 11:25 arası
 2. Satış Günü : 14/04/2017 günü 11:20 – 11:25 arası

Satış Yeri        : Taşova İcra Müdürlüğü

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/768 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2017

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.