Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Aile mahkemeleri öncelikle tarafları anlaşmazlığın konusuyla ilgili olarak mahkemeye dahil olmadan önce emin olduklarına ve konu hakkında uyuşmazlığı gidermeye çalışmaktadırlar. Karar vermeleri konusunda eminlik söz konusu olunca mahkeme konusu belirlenmesi gerekmektedir.

Taraflardan biri konuyla ilgili özel bir duruşma yapılmasını talep ederse mahkemenin talebi kabul etme veya reddetme yetkisi olacaktır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca sanığın ikamet ettiği yerdeki mahkeme yargı yetkisine sahip olacaktır. Davacının bağımsız bir mesken mülkiyeti varsa ve davacı boşanma davası açmadan en az altı ay önce eşiyle birlikte yaşıyorsa dava eşin veya eşin ikamet ettiği veya birlikte ikamet ettiği mahkemeye açılabilir. (Madde 168, Medeni Kanun).

Özellik, mal mülk, emlak vb. gibi dava unsurları evlilik yasası davalarından doğan mal uyuşmazlıkları, taraflardan birinin ikamet ettiği yerdeki mahkemelerden herhangi birinde yapılabilir. Tarafların farklı ikametgahları varsa ve her ikisi de bir boşanma davası açmışsa öncelikle davacının açıldığı mahkeme otoriteye sahip olacaktır.

Türk Hukukuna göre, anlaşmazlık farklı bir unsur içermiyorsa ikametgah ikametgahı yetkili mahkemenin belirlenmesinde önemlidir. Boşanma ve ayrılma gerekçeleri Uluslararası Özel ve Usul Kanunu’nda belirtildiği gibi eşlerin ortak ulusal yasalarına tabidir. Eşlerin farklı milletlerden olması durumunda ortak alışılmış ikamet kanunları uygulanacaktır. Bu ikametgahın bulunmaması durumunda Türk hukuku geçerli olacaktır. https://www.cabukoglu.av.tr/bosanma-davalari/ adresinden detaylı bilgiler yer almaktadır.

Boşanma Avukatı Yabancı Yargılama Prosedürü

Yabancı mahkeme kararının tanınması ve uygulanabilmesi durumunda Türk mahkemeleri yabancı mahkemelerde bekleyen dava için önyargılı bir soru emredecektir. Bir karar vermek için mahkeme aşağıdaki faktörleri dikkate alacaktır:

Bireylerden birinin Türk olup olmadığı.

Yabancı ülkede, Türk vatandaşının kişisel statüsüyle ilgili yasal işlem durumu

Boşanma davası konusu aynı mı.

Yetkili mahkeme ise belli şartlara göre karar verecektir. Boşanma Avukatları davacı ve davalıya konu hakkında bilgi verir ve nasıl ilerleyeceği noktasında aklınızdaki soru işaretlerini giderecektir.

Boşanma belirli bir yere ve mahkeme kararına dayanmalıdır. Boşanma gerekçeleri sınırlıdır ve Medeni Kanun’un 161 – 166. Maddelerinde (4721 sayılı Kanun) belirtilmiştir. Boşanma Avukatları size dilediğiniz vakitlerde danışmanlık hizmeti sağlayabilir. Velayet, mal paylaşımı, nafaka ve birçok faktör hakkında tarafınıza bilgi sağlayabilir.

Kaynak

https://cabukoglu.av.tr

https://tr.wikipedia.org/

Yorum Ekle