Beyaz…

Linkini ilettiğim (https://youtu.be/O5d8Uk5N0oM) videoyu dikkatle izleyin. İçinde 1000 sayfa bilgi var. Gizli bir yapı var. Kayırma var. Ayrıcalık var. Ballı hayat var. Her güzel mevkide onlar var. Yüzde 99’u yeteneksiz. Yüzde 99’u parayla alınmış diplomalı. “Bizi” asla sevmezler.
Şatafatlı hayat sürerler. Her şeyleri gizlidir. Lüks butik okullara giderler. Son 300 yıldır bu topraklarda tüm kapılar onlara açıktır. Her sözlerinde “sır” vardır. Resimli mezar taşları “sır” yüklüdür. Ayrıcalıklarının bitmesini istemezler.
Üretimde yoklar ama tüketimde çoklar. Medya, iletişim, moda, turizm, ilaç, bilişim, gıda, spor, kumar, eğlence, TV, dizi, film, eğitim, akademi, finans, tıp, ihracat, ithalat sektörleri 300 yıldır onların kontrolündedir. Her partide varlar. Her dernekte varlar. Her cemaatte varlar.
İsimleri hep şifrelidir. En gösterişli soyadları onlardadır. Çocukları yüzde 99 oranında dışarıda ya da içerideki yabancı okullarda okur görünür. Tatil mekanları ayrıdır. Yedikleri hep birinci sınıftır. Tüm yarışmalarda onlar derece yapar. Bütün TV yarışmalarında on yıllardır hep onlar birinci olur.
Hastaneleri bile ayrıdır. Kabirleri bile ülkede ayrıdır. Halk bunların gerçek tarihini bilmez. Zira tarih uydurma kitaplarının yüzde 99’unu bunların kuklaları yazmıştır.
Kendilerine “Beyaz Türk’üz” derler. “Elitiz” derler. “Creme de La creme’yiz” derler. “Eşrafız” derler. “Burjuvayız” derler. “Asilzadeyiz” derler. “Seçkiniz” derler. Kendilerinden olmayanla nadiren evlenirler. Üç farklı kolları (fraksiyonları) vardır.
1934’te çıkan soyadı kanunu sonrası en fiyakalı soyadlarını bunlar almıştır. Göstermelik düzeyde vergi öderler. Askerlik görevinden yüzde 99 oranında kaçınırlar.
İlk fırsatta ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda, İsveç, Belçika gibi ülkelere taşınırlar.
Yayınevleri hep bunların içeriksiz kitaplarını basarlar. Her şeyi en iyi onlar bilir. Son 300 yılın diplomatlarının yüzde 90’ı onların çocuklarıdır…
Bu yapının ayrıcalıklarına son verilmeden Anadolu’nun çalışkan, projeci, üretici, araştırmacı evlatları layık oldukları yere gelemeyecektir.
Ali Özdemir

Yorum Ekle