AMASYA ŞİİRLERİ (1 )


AMASYA’NIN TAŞLARI


 


Amasya’nın taşları,


Yarin uzun saçları,


Çok da güzel görünür,


Yârin kalem kaşları.


 


     Oy tektir vallahi tektir


     Benim Amasyalım tektir.


 


Amasya’nın ovası


Vardır elma tarlası.


Pek de güzel oluyor


Amasya’nın elması.


 


     Oy tektir vallahi tektir


     Benim Amasyalım tektir.      


 


Amasya’nın nesine


Kurbanım gelişine.


Yarim beni görmezsen


Duyunca gel sesime.


    


     Oy tektir vallahi tektir


     Benim Amasyalım tektir.


 


Amasya’nın yaylası


Vardır kiraz tarlası.


Yârim kiraz topluyor


Düşmüş yere yazması.


    


     Oy tektir vallahi tektir


     Benim Amasyalım tektir.


 


Amasya’da yar olur


Tepelerde kar olur.


Ben askere gidiyom


Ayrılması zor olur.


    


     Oy tektir vallahi tektir


     Benim Amasyalım tektir.


 


Sami ASLAN (Amasya, 15.08.1994)


 


 


 


YEŞİL IRMAK DERYASI


 


Amasya tepeleri,


Soğuktur geceleri.


Sıra sıra duruyor,


Yalıboyu evleri.


  


Çağlayan köprüsünün,


Kesme kesme taşları.


Ne güzelde görünür,


Eryatağı başları.


 


Serin serin esiyor,


Amasya yaylaları.


Simsimiyle meşhurdur,


Amasya oyunları.


 


Yüksek yüksek dağları,


Kıvrım kıvrım yolları.


Mis gibi elma kokar,


Amasya’nın bağları.


 


Yeşilırmak deryası,


Vardır meşhur elması.


Gençler simsim oynuyor,


Ferhat Şirin sevdası!


 


Sami ASLAN   (Amasya, 17.03.2009)


 AMASYA’M ŞİRİN AMASYA’M


 


Şehzadeler şehri denmiş adına,.


Sıralanmış konaklar kanatlarına,


Tarihi yazmışsın kitaplarına,


Ferhat ile Şirin’li güzel Amasya’m!


 


Padişahlar çıkmış konaklarından,


Aşıklar çıkmış topraklarından,


Şelaleler sular akmış kayalarından,


Efsaneler şehri canım Amasya’m!


 


Kıvrılıp da giden ovalarından, .


Gurur duyarsın yeşil ırmağından,


Huzur bulursun Eren Evliyalarından,


Şehzadeler şehri güzel Amasya’m!


 


Tarih gibi duran kayaların var,


Çağlayıpda akan yeşil ırmağın var,


Dağları delen aşıkların var,


Ferhatlar diyarı Şirin Amasya’m!


 


Sırtını yaslarsın engin dağlara,


Uçsuz, bucaksız güzel bağlara,


Coşkun coşkun akan yeşil ırmağa,


Bakmaya doyamam, şirin Amasya’m!


 


Sağında solunda, karlı dağlar var,.


Başında kral mezarların var,


Dillere destan aşıkların var,


Anmakla doyamam, şirin Amasya’m!


 


Şehzadeler çıktı senin bağrından,


Mehmet’ler, Murat’lar geçti tahtından,


Çağlayıp akan Ferhat suyundan,


İçmeye doyamam, şirin Amasya’m!


 


Kimler geldi geçti koca hanından,


Tadar bütün dünya şifa elmandan,


Edirne’den Kars’a senin yolundan,


Geçmeyen var mı, şirin Amasya’m?


 


Sami ASLAN (Amasya 18.09.2006)   


 


 


  AMASYA GÜZEL ŞEHİR


 


Amasya güzel şehir,


Ferhat Şirin söyleşir.


Sıralanmış konaklar,


Önünden akar nehir.


 


Amasya’nın elması,


Vardır Akdağ yaylası.


Kalbimden vurdu beni,


Bir güzelin sevdası.


 


Amasya’nın dağları,


Mis kokuyor bağları.


Yârim gitti gurbete,


Bağlarım karaları.


 


Çatalçam tepeleri,


Yâr seviyom ben seni.


Sanki saraya benzer,


Şu Amasya evleri!


 


Gel de sevdiğim gel beri,


Gel Amasya dilberi.


Gel çıkalım kaleye,


Seyredelim her yeri.


 


Sami ASLAN (Amasya, 12.03.2007)


 


         OY BİZİM ELLER


 


Çoban çuha giymiş türküler söyler,


Akdağ yaylasından koyunlar iner.


Anadan ayrılmış kuzular meler,


Ne güzeldir ne güzel, oy bizim eller.


 


Amasya ovasında harman sürerler,


Toplanmış da gençler soku döverler.


Tarlada bağı toplar güzeller,


Ne güzeldir ne güzel, oy bizim eller.


 


Amasya Taşova taşlıdır yollar,


Atının ayağında kalmamış nallar.


Oturmuş da bağında bir gelin ağlar,


Ne güzeldir ne güzel, oy bizim eller.


 


Efsaneler, şehzadeler şehri burası,


Serin serin eser, Akdağ Yaylası.


Bahar gelince çiçekler açar ovası,


Ne güzeldir ne güzel oy bizim eller.


 


Özledim yâr sılamı gözümde tüter,


Seher vakti ovasında geklikler öter.


Sormaz ki hâlimi n’eylesin eller,


Ne güzeldir ne güzel oy bizim eller.


 


Amasya’nın vardır altı kazası,


Dünyaca bilinir misket elması.


Gurbet ele çıktık ekmek parası,


Ne güzeldir ne güzel oy bizim eller.


 


Sami ASLAN (Amasya, 30.08.2006)


 


 TAŞOVA’M


 


Taşova’nın üstünü bürümüş duman,


Bu ne sevgi böyle sanki bir bayram.


Gurbet elde bizlere haber salmışsın


Koştuk sana geldik, güzel Taşova’m.


 


İlçeler içinde Taşova’dır adın,


Bamya Festivali ile başkadır tadın.


Gelince bahar mis kokar bağın,


Koştuk sana geldik, güzel Taşova’m.


 


Gurbet elde hasretinle geçer ömrümüz,


Sana gelince, huzur bulur gönlümüz.


Çağırmışsın bizleri gurbet ellerden,


Koşarak sana geldik, güzel Taşovam.


 


  Sami  ASLAN (İstanbul, 10.12.2009)


 


    ŞU AMASYA OVASINDA 


Şu Amasya ovasında keklikler öter,


Yârim senden ayrı kalmak ölümden beter.


Yolum ırak gelemiyom, gurbet ellerden,


O ay gibi güzelliğin, gözümde tüter.


 


Şu Amasya ovasında elma bahçası,


Nede zor oluyor yardan ayrı kalması.


Gelemiyom sevdiğceğim yolum çok ırak,


Bıktım senden zalim gurbet, yakamı bırak!


 


Şu Amasya ovasında kuşlar uçuşur,


Senin için ciğerlerim yanıp tutuşur.


Gelemiyom sevdiceğim yolum çok ırak,


Yeter zalim gurbet, yeter yakamı bırak!…


 


Sami ASLAN  (Amasya, 05.04.2008)


 

 

             AMASYA YAYLALARI

 


Amasya yaylaları,


Mis kokar ovaları.


Bağa çıkmış sevdiğim,


Topluyor elmaları.


 


Gel sevdiğim gel bana,


Kurban olayım sana.


Yaklaş şöyle yanıma,


Duralım biz halaya.


 


Şehzade şehrindensin,


Ne kadarda güzelsin.


Dünyalara değişmem,


Sen benim bir tanemsin.


 


Amasya yaylasına,


Düştüm yar sevdasına,


Yarim merhem olsana,


Gönlümün yarasına.


 


Amasya güzel şehir,


İçinden akar nehir.


Buluşalım sevdiğim,


Sonumuz Allah kerim!


 


 Sami ASLAN(Amasya, 23.07.2004)


 


 


 ŞU AKDAĞ’IN TEPESİ


 


Şu Akdağ’ın tepesini duman kaplamış,


Baktım ki aynaya gülüm, saçlar ağarmış.


Haber geldi yârdan, her gün ağlarmış,


Sevene ayrılık zor diye diye!


 


Şu Akdağ’ın tepesinde bir kuş uçuyor,


Ne hikmettir bilinmez yuva kurmuyor.


Kaldım gurbet elde hâlim yazarım,


Sevene ayrılık zor diye diye!


 


Şu Akdağ’ın karı yağar erimez,


Sevdiğim bu gurbet sensiz çekilmez.


Kahır mevsiminde sevgi biçilmez,


Sevene ayrılık zor diye diye!


 


 Sami ASLAN(İstanbul, 03.01.2003)


 


 


  YEŞİLIRMAK BAŞLARI


 


Yeşilırmak başları,


CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.