48 YIL ÖNCESİNİN TAŞOVA’SI (Eski fotoğraflar)

Taşova Gazetesi Tarih: 27 Ocak 1972 Perşembe Sayı:45

KURBAN BAYRAMININ İSLÂM ALEMİNE, TÜRK MİLLETİNE ve Bütün insanlığa Mutluluklar Getirmesini Dileriz. ( TAŞOVA )

Bayramınız Kutlu Olsun
Kamil Kanaç
Taşova Müftüsü

Bayramınız kutlu olsun, damarlarındaki kanın, kalbindeki imanın ve elindeki Kur’an’ın vermiş olduğu kuvvet ve cesaretle ebedi düşmanlarımıza karşı koyan Hz. Muhammed’in (SAV), Fatihlerin, Mustafa Kemallerin ve M. Âkif’lerin kıymetli torunları.

Bayramınız kutlu olsun; nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gideceğini bilen, nasıl; niçin ve ne şekilde yaşayacağını duyan, kendisini ona göre hazırlayan ülkücü arkadaşlarım.

Bayramları kutlu olsun, hakiki istikbalin kulluk imtihanını kazanmanın Allah’ın rızasını kazanmak olduğuna inanan, maddi istikbali bunun için sadece bir vasıta sayan kardeşlerimin Bayramları kutlu Olsun.

“Gayemiz hayata uymak değil; Hakka uydurmaktır.” Yine “Bir kimse ki; Allah’a sahiptir; neden mahrumdur, Allah’dan mahrumdur; neye sahiptir?” prensibini kendisine şiar edinip, bundan bir an bile ayrılmayan genç arkadaşlarımın.

(Zamanla eklenebilir)

Lise Talebelerinin Okul Dışı Davranışları Kontrol Altına Alınacak

Öteden beri tenkit ettiğimiz Lise ve ortaokul talebelerinin okul dışı faaliyetleri, Lise Koruma Derneğinin de müdahalesiyle bundan böyle kontrol altına alınacaktır.

Bu konuda büyük hassasiyet gösteren Kaymakamımız Sayın O. Turan Erçin halkımıza Gazetemiz aracılığıyla şu duyuruyu iletmiştir.

“Kanunlarımızın yasaklamasına rağmen bazı kahvehane işletenlerin, 13 yaşından küçük gençlerin kahvehanelerine girmesine göz yumdukları yapılan kontrollerden anlaşılmıştır. Bu husus gençlerimizin hayatının altın devrini kahve köşelerine gömmelerine, tahsil çağında olanların da genç yaşta kötü alışkanlıklar kazanmalarına ve başarısız bir öğrenci durumuna düşmelerine sebep olmaktadır.
(Devamı sayfa 4 te. )

( Bşt. Sf. 1 da)

Bundan böyle yapılacak kontrollerde her ne surette olursa olsun 13 yaşından küçük gençlerin kahvehanelere girmesine göz yuman kahvehaneler ile işletenler; hakkında 2550 sayılı kanuna göre işlem yapılacağının bilinmesini ve yapılacak kontrollerde zabıtaya yardımcı olunmasını rica elerim. 25-1-1972.

O. Turan Erçin
KAYMAKAM

Taşıyıcılar Kooperatifi Faravga Yokuşuna Tuz Döktü

Kurulduğundan bu güne kadar mensupları arasındaki ilişkilerde, örnek dayanışma hareketleri gösteren S.S. Taşova Taşıyıcılar Kooperatifi, bir aydan beri süre gelen şiddetli soğuklar nedeniyle donan ve her gün bir çok arabanın kaza yapmasına sebep olan Faravga yokuşuna buzu çözmek için, başta Şoförler Derneği Başkanı Sayın Naci Eren olmak üzere, ilgililer tarafından tuz serpilmiştir.
(Devamı sayfa 4 te)

(Bşt. S. 1 de)
Bilhassa kış mevsiminde bu yoldan geçen İran arabalarıyla karşılaşan arabaların korkulu rüyası haline gelen Faravga yokuşu böylece buzdan kurtulmuştur.

Belediyenin 20 Fakir Aileye Yardımı

Belediyemiz beslenme ile ilgili Sosyal Hizmetler fonundan 20 fakir aileye 25.00 TL. ve bir mağdur vatandaşımıza da 150 TL. para yardımı yapmıştır.

Dörtyol Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Dörtyol ve çevre köyleri kalkındırma kooperatifi 23-1-1972 Cumartesi günü yıllık genel kurul toplantısını yapıp Yönetim kurulu seçimini yapmıştır.

Yönetim kuruluna şu üyeler seçilmişlerdir.

1- Hüseyin Gümüş       Çiftçi
2- Osman Yılmaz         Avukat
3. Ali Gümüş               Çiftçi
4- Niyazi Soyal            Çiftçi
5- Şevket Keçeci        Çiftçi

Denetleme Kurulu:

1- Mehmet Çağlayan  Çiftçi
2- Ahmet Sönmez      Çiftçi
3- Mitat Tatlı             Çiftçi

Yeni Yönetim Kurulu, Köye bir tüketim mağazası açılmasına, bir mandıra kurulup hayvancılığın geliştirilmesine, bir de briket imalât atölyesi kurulmasına karar vermiştir.

Tüketim mağazası derhal faaliyete geçirilmiş olup, köylüler ihtiyaçlarını ayaklarında temin etmektedirler.

Camimize Yardım Vaadinde Bulunanların Listesini Vermeye Devam Ediyoruz

11- Mehmet Öztürk – Alrnanyada İşçi   1.000 TL.
12- Mehmet Şenel – Ayakkabıcı   1.000 TL.
13- Alim Meşhur – Mobilyacı   1.000 TL.
14- Yaşar Yıldız – Uncu   1.000 TL.
15- A. Rıza Altunay – Nakliyeci   1.000 TL.
16- Tahvil Yazıcı – Bakkal   1.000 TL.
17- Hikmet Temiz – Bakkal   1.000 TL.
18- Musaafa Uysal —Bakkal   1.000 TL.
19- Halis Tombul —İmamlıktan ayrılma   1.000 TL.
20- Azim Tümer (Otelci)   1.000 TL.
21- Mehmet Güreli— Çiftçi   1.000 TL.
22- Ahmet Kuşdil — Kireçtemini ve :   1.000 TL.
23- Salih Kuşdil — Bakırcı   1.000 TL.

Not : Bağışta bulunanların listesini vermeye devam edeceğiz.(Fotoğraflar için Havva (Torun) Yıldız’a teşekkürlerimizle)

Yorum Ekle