Taşova Gazetesi Tarih:29 Nisan 1971 Perşembe Sayı:6

Taşova Gazetesi başlığı

Gençlik Pazarı
zeki ALAN

..

11 ilde örfi idare ilân edildi

..

İstanbul’dan Destek’e Kız Kaçırıldı.

İstanbul’da Osmanlı Bankası müstahdemlerinden Destek nahiyesinden Rafet Akyürek bakkalda tanıştığı İstanbullu kızla anlaşarak kaçırmıştır.

Kendilerini polisin araması sebebiyle İstanbul’da yeni yapılmakta olan bir apartmanın iskele tahtaları arasında bir süre gizlenmişler ve fırsat bulur bulmaz Destek nahiyesine gelmişlerdir.

Destek nahiyesinde 3 ay evlilik hayatı yaşadıktan sonra Rafet Akyürek’le İstanbullu kız arasında anlaşmazlık baş göstermiştir.

Rafet, İstanbul’lu kıza taktığı altınları almak istemiş kızın vermek istememesi üzerine İstanbul’lu kızı dövmüştür.

Hükümet Tabibinden 3 gün rapor alan İstanbullu kız savcılığa müracaat etmiş ve Rafet Akyürek tevkif edilmiştir.

Cezaevindeki konuşma

İlçemiz Vaizi Nail Eren 23 Nisan Cumartesi günü Ceza evine giderek mahkûm ve tutuklulara 23 Nisan’ın ehemmiyetini belirterek şöyle konuşmuştur:

«23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla bir taraftan Kurtuluş savaşının sevk ve idaresi yürütülmüş, diğer taraftan da İslâm’ın emri olan meclis ve danışma usulü kurulmuş oluyordu. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 hem milli bakımdan, hem de dinî bakımından önemlidir.»

Konuşmacı daha sonra 23 Nisanla birlikte hukuka bağlı devlet şeklinin de yerleşmeye başladığım belirterek Türk ve İslâm tarihinden çeşitli, örnekler vermiştir.

Taşova Lisesi “Duvarların Ötesi” Piyesini Oynuyor.

Kentimiz Lisesi öğrencileri Turgut Özakman’ın «Duvarların Ötesi» adlı piyesini 8 Mayısta temsil ediyorlar.

Aylardır boş zamanlarını bu piyesin temsili çalışmalarına veren Taşova Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Fatih’in yönettiği oyuncular bu günlerde son provalarını yapmaktadırlar. Dünkü provada çok başarılı oldukları müşahede edilmiştir.

Köy Okulları Tatile Giriyor

Köy ilkokulları yarın yaz tatiline girerek 1970-1971 ders yılını bitiriyorlar. Diğer taraftan Alpaslan, Uluköy, Esençay kasabalarımızda ve Taşova merkez ilkokulları 5 Haziran 1971 cumartesi günü tatile gireceklerdir.

.

..

Tüm PDF’leri İçin Tıklayınız

Yorum Ekle