Taşova Gazetesi Tarih: 10 Haziran 1971 Perşembe Sayı:12

Taşova Gazetesi başlığı

Yağmur, Sel, Dolu. Köprüler Yıkıldı. Çılgıdır’da Bir Evi Sel Suları Sürükledi. 

8.6.1971 Salı günü yağan yağmurlar çok büyük zararlara sebep otmuş, Gölbeyli köyüne ceviz büyüklüğünde düşen dolu tütün ve meyveleri tamamen mahvetmiştir.

Desdek kasabasında da meyveler tamamen dökülmüş Desdek çayının suları köprünün üzerinden aşmıştır. Dolayısıyla bu çayın geçtiği vadide bulunan köylerden Halamaz, Sepetli, Oba, Alpaslan, Dereköy ve Çılgıdır’da büyük zararlar meydana gelmiş, Çılgıdır köyünde ise bir evi çayın suları sürüklemiştir. Can kaybı olmamıştır.

Adı geçen köylerin muhtar ve belediye reislikleri Taşova Ziraat Teknisyenliğine müracaat ederek zarar tespiti yapılmasını talep etmişlerdir.

Diğer taraftan da

Devamı S, 4. de:’

Dolu! Dolu! Dolu!

Mercimek çayında yükselme hat safhayı bulmuş, Gölbeyli’nin 1 km güneyindeki Karayolları Bakımevinin yanındaki köprü sel sebebiyle yıkılmış ve Taşova – Samsun yolu trafiğe kapanmıştır.

İŞTE “ÖRNEĞİN PARTİLER„

Bildiğiniz gibi uzun bir çalışma devresinden sonra 4500 nüfuslu kentimize bir matbaa kurduk ve haftalık bir de mahallî gazete yayımlamaya başladık. Bu kuruluşun ekonomik yönden kentimize pek çok faydalar temin edeceği gerçektir.

Misâl: Gazeteyle alâkalı resmi formalitelerin (Tüzük İlânları, tapu sicil ilânları, kongre ve zayi ilânları, teşekkürler, resmi ilanlar vs.) Keza; matbaa İle alâkalı ‘düğün davetiyeleri, el ilânları, senetler, faturalar, her nevi makbuzlar, cilt işleri vs. vs.’ ler hep burada ayağınızda yapılmaktadır. Bu hizmetler için muhakkak ki para ödenmesi mecburiyeti vardır. İşte bu paraları “döviz” kabul edersek, bu dövizin burada, yâni kendi içimizde kalması, bunların dışardan temin edilebilmesi için yapılan yan masraflar ‘Vesait, yemek ve hele hele zaman’ın da gene kentimizde kalması ekonomik bakımdan acaba Taşova İçin bir kazanç değil midir.

( TAŞOVA ) Devamı S. 2, de.

(Bşt. S. 1. de)

Hal böyleyken: Türkiye’nin tümüne sosyal adaleti getireceğini iddia eden siyasi partilerin Taşova temsilcilerinin Mahalli Belediye seçimleri için gerekli matbu hizmetlerini burada değil de dışarıda yaptırmaları, gene bazı makamların resmi ilan konusunda Taşova Gazetesine garazkâr davranışları mahalli (Milli) bir kuruluşu baltalama anlamı taşımaz mı?

Bir Taşovalının kazandığı para muhakkak ki gene Taşova’nın mahalli bütçesinde kalır ve gerektiğinde Taşova için kullanılır. Bu durumu biraz genişletirsek Türkiye’ nin parası Türkiye’de kalır ve Türkiye için kullanılır. Ama Amerika’ya, Rusya’ya veya bir başka yabancı devlete giderse o yabancı devlet hayırına kullanılır.

Bizim güçlü olmamız, bilâkis kentimizde daha kaliteli, seri ve ucuz iş yapmamıza zemin hazırlar. Mahalli dayanışmalar, milli dayanışmaların ilk basamağıdır. Bu inkâr edilebilir mi?

Baştan sizlere dedik ki; bu matbaa ve gazete sizindir. Bunu söylerken ticari dalkavukluk yapmadık, hakikati söyledik.

Fakat burasının bir ticarethane olduğunu da inkâr edecek değiliz.

İşte yukarda belirtilen sebeplerle diyoruz ki memleketin tümüne sahip çıkma gibi iddialarımız oy toplamak ve bundan nasip almak için istismar etmekten başka bir şey değildir.

Yeşilırmak Taştı.

Bu hafta içinde yağan sürekli yağmur ve dolu nedeniyle meydana gelen sellerin yükselttiği Yeşilırmak, etrafını tehdit eder duruma gelmiş önüne çıkan her şeyi silip süpürmüştür.

Taşova halkı köprü üstünde toplanarak ırmağın bu coşkun halini saatlerce izlemiştir. Bu arada ırmağın bol miktarda odun, sökülmüş ağaç ve hayvan leşleri sürüklediği görülmüştür.

Tütünlerde Maviküf var

Taşova Ziraat Teknisyenliği 7.6.1971 günü yaptığı taramalarda merkez fideliklerinde ve ilçemiz köylerindeki tütünlerde mavi küf hastalığına rastlandığını açıklamıştır.

Hava şartlarının bu hastalığa çok müsait olduğundan dikkatli davranılmasını hastalıklı fidelerin tarlalara dikilmemesini, tütünlerin haftada en az iki kere ANTRAKOL veya DİTHANE-M- 22 ilacı ile ilâçlanması icab ettiğini belirten ilgililer, sökülen fideliklerin de derhal sürülüp toprakla karıştırılmasının hastalığın yayılmaması bakımından faydalı olacağını söylemişlerdir.

Mavi küfün tütün üzerinde yaptığı etki çok kütü olup ekicilere büyük zararlar vermektedir.

Sepetli Köyü’ne Modern Bir İlkokul Yapılıyor.

Köylülerin yer gösterememesi yüzünden yapımına başlanılamayan bina 6 dershaneli, elektrik ve su tesisatlı olup, modern bir yapıt olacaktır.

Yer tespiti için 14.6.1971 günü tekrar köye gidilecek ve hemen inşaata başlanılacaktır.

Sel Taşova İçme Sularını Kesti.

Taşova içme suyu irsaliye hattı 8.6.1971 günü saat 13.00 de yağan yağmurlardan meydana gelen şiddetli sel neticesi Mercimek Köyü önündeki boru hattının tamamen tahrip etmiş olduğundan, şehrimiz susuz kalmıştır.

Durum İller Bankasına acele duyurulmuş olmakla beraber Belediye personeli de tamamen seferber olmuş ve arıza giderilmeğe çalışılmaktadır.

Belediye Reisi Kadir Torun’la yaptığımız görüşme neticesi tamirat kısa zamanda bitirilemezse tanker getirtilerek ev su dağıtılacağını bildirmiştir.

Amasya Milletvekili Salih Aygün Gazetemizi Ziyaret Etti.

  1. Haziran Perşembe günü kentimize gelen AP Amasya milletvekili Sayın Salih AYGÜN, vatandaşlarla görüşmüş ve İncelemelerde bulunmuştur. Bu arada Matbaamızı da ziyaret eden vekil, Taşova ile ilgili bazı projeler hakkında bilgiler vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile temas edilerek 1971-72 ders yılında öğrenime başlamak üzere Esençay ve Gölbeyli Kasabalarına ortaokul açılmasına çalışılacağını, Taşova – Amasya yolunun Durucasu’ya kadar olan kısmının da asfaltlandırılacağını, bu konuda yoğun çalışmaların devam ettiğini, 22 kilometrelik Desdek – Şehli – Karlık – Alçakbel gurup yolunun bu yıl bitirileceğini, bu iş için Orman Bakanlığı’na 100 bin lira vermeyi taahhüt ettiğini, Köy İşleri Bakanlığı’nın da bir planla durumu 15 Hazirana kadar Vilayete bildireceğini beyan eden Aygün, köy içme sularına da büyük önem verileceğini anlatmıştır.

Tabii afetler dolayısıyla Tatlıpınar’a (Darmaderesi) 55, Dereköy’e 6 ev yaptırılacağını, derenin ıslahının 1972 programına alınmasına çalışılacağını ve de afet işçilerinin durumlarının öncelikle ele alınacağını bildirmiştir

ÖZÜR

“Bizim yolu Nasıl yaptırdık” hikâyesinin yazarı İsmet Kurt’un evli ve dört çocuklu olmasına rağmen, bir bayan öğretmeni kaçırması ve burada olmaması dolayısıyla hikâyesine devam edemeyeceğiz.

Okuyuculardan özür dileriz.

TAŞOVA GAZETESİ

Taşova Futbol sahasını ırmak bastı

Köprübaşı mevkiinde ve Yeşilırmağın tabii yatağının, üzerine kurulan Futbol sahası ırmağın kabarması nedeniyle kısmen su altında kalmış içinden boydan boya küçük bir dere şeklinde akan su sahayı kullanılamaz hale getirmiştir.

İlgililerin nazarı dikkatini çeken bu durum her halde ırmak veya sellerin basamayacağı bir sahanın teminine çalışılmasını sağlar.

Yeşil Irmakta bir kız çocuğu boğuldu

8 YAŞINDA OLAN ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNAMADI

Taşova Mezarlık mevkii’nin üst tarafında sel sularıyla kabaran ırmağı seyretmekte olan bir kız çocuğu hemen önünden geçmekte olan bir odun parçasını tutmak isterken ırmağa düşmüş ve boğulmuştur.

Cesedi aranmakta olan kız çocuğu 8 yaşında ve ilkokul 2. ci sınıfta öğrenci İdi.

..

Tüm PDF’leri İçin Tıklayınız

..

Yorum Ekle