TAŞOVA-AMASYA İÇİN BİR AKROSTİŞ…

TAŞOVA – AMASYA

Tarife gelmez ki sende olanlar
Amasya gönülde yer alan şehir

Şerefle taşıdı Şehzadeleri
Osmanlı mülküne yazılan şiir

Volga’sı Tuna’sı şöyle bir dursun
Akıyor bağrında “yeşil” bir nehir

Amasya sevdadır böyle bilinsin
Methini yazamaz nasir ve şair

Amasya bir rüya şehri ülkede
Söyleyerek nasıl edilir tasvir

Yüksek makamlara gelen Beyazıt
Amasya ilinden olmuştu vezir

Zeki ORDU

Yorum Ekle