Sanma kiraz festivali bu gün

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır.
Mustafa Kemal
12 /22 Haziran 1919
Amasya Tamiminin 103.yıl dönümü kutlu olsun.

Karanlık odadan bir güneş doğdu aydınlandı şehir.
Zafer coşkusu yankılandı kayalarda ürperdi nehir
Türk’ün makus talihini değiştirdi Mustafa Kemal’im
12 Haziran Misakı milliye vurulmuş mührüdür istikbalin.

12 Haziran bugün gurur duy Amasya’lı
Müftü Tevfik Efendi karşıladı Ata’nı
Amasya emrinizde ben dahi Paşam dedi
Bu can bedene yüktür kurtarmazsa vatanı.

Sanma kiraz festivali bu gün tarihe şandır
Amasya Genelgesi hattı değil müdafaa-i vatandır
Erzurum, Sivas, Ankara’ya uzanan kutlu yoldur
Büyüktür, Millettir, Meclistir İtibardır.

Bugün en çok sen sevin ey Amasya
Sen sevin ki Erzurum, Sivas, Ankara sevinsin
Bugün en çok sen sevin ey Amasya
Sen sevin ki güzel yurdum Türkiye bayram etsin.

Hakkı BİÇER

12/06/2020
İstanbul/Başakşehir.

Yorum Ekle