İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ RIZA ATASOY UN BASIN AÇIKLAMASI


Gazetenizin 18 Eylül 2009 tarihli nüshasının 4. sayfasındaki GÖRÜŞ sütununda ve gazetenize bağlı www.tasova.gen.tr sitesinde aynı isimli sütunda halen yayında bulunan Sebahattin  Günaydın imzalı köşe yazısında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili olarak, hiçbir belge ve kaynak gösterilmeden dile getirilen asılsız itham ve iddialarla ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı ve bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Kurumumuzu ve şahsımı yıpratma amaçlı ve tamamen dedikodudan ibaret bu mesnetsiz iddialarla ilgili olarak söz konusu açıklama yazımızın gazetenizin ve adı geçen sitenin aynı sütununda yayınlanarak cevap hakkımın kullanılmasının sağlanmasını rica ederim.


 


Ali Rıza ATASOY


Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü

 


       Taşova’da görev yaptığım süre içerisinde hiç görüşmediğim, tanışmadığım ve şahsımla bugüne kadar herhangi bir bilgi alışverişinde bulunmamış olan adı geçen yazar tarafından söz konusu köşe yazısında birtakım mesnetsiz itham ve iddialarda bulunulmuştur;

 


1. Öncelikle SBS ve ÖSS sınavlarıyla ilgili olarak hiç bir istatistiki veri kullanılmadan, ilimizin diğer ilçeleri ve eşdeğer yerleşim birimleriyle bir kıyaslama yapılmadan tamamen afaki olarak karamsar ve olumsuz bir tablo çizilmiştir. Görev yaptığım beş yıllık süre içerisinde İlçe olarak özellikle ilköğretim OKS sınavlarında çok güzel sonuçlar aldık. Örneğin 2005 ve 2006 yılı sınavlarında ilimiz genelinde Merzifon’dan sonra İlçe olarak ikinci sırada, 2007 yılında ilimiz ve ilçeleri sıralamasında birinci sırda, 2008 yılında yine ikinci sırada yer aldık.2009 SBS sınavlarında da hedefimize yüzde yüz ulaşamamış olsak da güzel bir sonuç aldığımız düşünüyorum. SBS’ye giren 398 öğrencimizin 177’si sınavla geçiş yapılan okullara girme hakkı kazanmışlardır. Bu durum sınava giren öğrencilerimizin yaklaşık %45’ine tekabül etmektedir. Bu sonucu göre İlçeler arasındaki sıralamada yine Merzifon’dan sonraki sırada yer almaktayız. Eşdeğer yerleşim birimleriyle ve diğer ileri ve ilçelerle kıyaslandığında bu sonuç küçümsenecek bir sonuç olmadığı, hatta başarılı bir sonuç olduğu görülecektir.  2010 SBS sınavlarında bu başarı grafiğimiz daha da yükseklere çekilebilmesi için tüm imkanlar seferber edilerek  gerekli çalışmalar titizlikle yürütülecek ve takip edilecektir.


 


ÖSS’deki durumumuz, ise, ilimizin durumuyla yakından ilgilidir. Amasya ilinin mesleki teknik ortaöğretimdeki okullaşma onanı %57 iken özellikle büyük ölçüde  üniversite sınavlarına öğrenci hazırlayan akademik ortaöğretim veren okulların oranı %43 civarındadır. Ülkemizin  mesleki teknik ortaöğretim okullaşması oranı %35 iken bu durum Avrupa Birliği ülkelerinde %65 civarındadır. Yani ilimizin  okullaşma durumu Avrupa Birliği normlarına daha yakın olduğu halde, başarı durumunu sadece ÖSS ile değerlendirdiğimizde büyük bir dezavantaj teşkil etmektedir. Oysa ÖSS’de ilk 30’a giren illerin sonuçları incelendiğinde bu oran tam tersi bir durumdadır. Bununla birlikte 2009 yılı ÖSS’yi ilçemizden 300 öğrenci girmiş; bunların 100’ü bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazınmış olup bu da %33 gibi bir orana tekabül etmektedir. Dolayısıyla gerek ilimizin gerekse ilçemizin ortaöğretimdeki başarı durumunu sadece ÖSS baz alınarak yapılmasının eğitim politikası amaçları doğrultusunda değerlendirildiğinde gerçekçi bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum.


 


2.İlçemizdeki bazı okul müdürlüklerinin vekaleten yürütülüyor olması İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün inisiyatifinde olan bir durum değildir. Bakanlığımızın atama sisteminden ve atama mevzuatının bazı hükümlerinin zaman zaman yargı kararıyla iptalinden kaynaklanan ülkemiz geneliyle ilgili bir durumdur. Gerek yönetici ve gerekse öğretmen ataması ve görevlendirmeleri tamamen yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yapılmaktadır.


 


3.Taşımalı ilköğretim uygulamasıyla ilgili her türlü iş ve işlemler de yine yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yürütülmekte olup; gerek öğrenci taşıma işiyle ilgili gerekse taşıma öğrencilerinin yemek işleriyle ilgili bu güne kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamış ve herhangi bir şikayet alınmamıştır. Bilhassa yemek işlerinin yürütülmesi ve birim fiyat belirlemesi tamamen Bakanlığımız merkez teşkilatı tarafından belirlenen kriterler ve yazılı talimatlar doğrultusunda yürütülmektedir.  Ayrıca bunun dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Öğretmenevi imkanlarıyla bilhassa köy ve kasabalardan geliş gidiş yapan ihtiyacı olan ortaöğretim öğrencilerine de Öğretenevemizde öğle yemeği verilmektedir.


 


4.İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve bazı eğitim çalışanlarının ilçe dışında ikamet etmesi yine ilgili personel mevzuatı hükümleri uyarınca mülki amirin iznine ve onayına bağlıdır. Böyle bir izne sahip personelin değerlendirilmesinde de diğerlerinde olduğu gibi uhdesine verilen iş ve işlemleri yürütüp yürütemediğine bakılır. Bu hususla ilgili olarak da bu güne kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş ilişkisi içinde bulunan kişi ve kurumların işlemlerinin aksadığına ilişkin herhangi bir duyum ve şikayet alınmamıştır.


 


5.Banka promosyonlarıyla ilgili iş ve işlemler de yine ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmüştür. Birinci promosyon anlaşmasında elde ettiğimiz gelirinin çok büyük bir kısmı öncelikle bazı okullarımızın acil donamım ve materyal ihtiyacı için kullanılmış, bazı okullarımızın da okul aile birliği hesaplarına nakit olarak aktarılmıştır.Çalışma odamın tefrişatı için bu paradan bir kuruş kullanılmamış olup, çalışma odamın tefrişatı ve Öğretmenevinin tüm birimlerinin donatımı ve tefrişatının büyük bölümü kişisel girişimlerim sonucu Bakanlığımızdan ücretsiz olarak temin edilmiştir.İkinci promosyon anlaşmasıyla elde edilen banka geliri ise tamamen eşit olarak eğitim çalışanlarının hesaplarına aktarılmıştır. Bütün bu iş ve işlemlerle ilgili belgeler ilgili dosyada mevcuttur.


 


6.Şahsımın şiirle ve sanatla ilgileniyor olmamın eğitim öğretim faaliyetlerinde başarısızlığa neden olduğu şeklindeki görüş ise, tamamen şahsıma yönelik kasti ve hiçbir bilimsel bir mantığı olmayan bir durumdur. Öyle olsa bu güne kadar şiirle sanatla yakından ilgilenen Başbakanların, Bakanların, Valilerin, mülki erkanın, kurum müdürlerinin ve diğer kamu görevlilerinin başarısız olmaları ve bu görevlerde tutulmamaları gerekirdi. Böylesine saçma ve hiçbir bilimsel mantığı olmayan böyle bir görüşü veya herhangi bir eğitim bilimcinin böyle biri görüşünü bu güne kadar hiç duymadım, bu görüş olsa olsa bir cehaletin sonucu olabilir. Yazıda dile getirildiği üzere şiirle uğraşarak şahsi egomuzu tatmin etme gibi bir ihtiyacımız olamaz elbette. 1980 yılından bu yana şiirle özellikle bir okuyucu olarak ilgilenirim, yeri geldiğinde de senede birkaç şiir yazarsam onu da okuyucu ile paylaşırım. Geçen otuz yıllık süre içersinde yazdığım şiir sayısı 90-100 civarındadır ve bir yıla ortalama üç şiir düşmektedir. Hiç bir şair her gün şiirle uğraşmaz, şiirin nerde ne zaman geleceği belli olmaz ve bunun işle mesaiyle bir ilgili yoktur. Farklı bir yönü bulunan yöneticiler ve kamu görevlileri ister istemez her çağda her yerde öne çıkmışlardır ve toplum da onlara değer vermiştir. Bu durum geçmişte de böyleydi günümüzde de böyledir. Yoksa şairliğimizle öne çıkmak için özel bir gayretimiz söz konusu değildir. Üstelik bu özelliğimin eğitimize ve kültürümüze çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.


 


Özellikle ilimizin ve ilçemizin kültürel tanıtımına ve gelişimine büyük katkı yaptığını düşündüğümüz ve üç yıl üst üste düzenlediğimiz Boraboy Şiir Günleri etkinlikleri ise her kesimden büyük bir ilgi ve destek görmüştür. Sayın Amasya Valimiz bizzat etkinliğe katılarak yaptığı konuşması ile bizi taktir etmiş ve teşekkür etmiştir. Ayrıca çok geniş bir kesimden bu anlamda destek ve taktir görmekteyiz. Senede bir defa yapılan bu şiir etkiliği ile ilgili her türlü iş ve işlemler mülki amirin izni ve ilgili makamların bilgisi dahilinde yürütülmektedir. Bu organizasyon; etkinliğe katılmak üzere Taşova’ya gelen misafirlerin yatılı okul pansiyonlarında ücretsiz gecelemelerinin sağlanması dışında hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan tamamen gönüllülük esasına göre, kişi ve kurumların desteği ile yürütülmektedir.


 


7.Ayrıca; www.tasova.gen.tr sitesinde halen yayında bulunan söz konusu yazının yorumlar bölümünde isim belirtmeden birtakım rumuzlar kullanılarak, herhangi bir belgeye ve gerçek bilgiye  dayanmadan şahsımı ve kurumu aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı görülmüştür.Yayın organınızın bu bölümünün adeta bir karalama tahtası haline dönüştürülerek toplumumuzun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren eğitim öğretim hizmetlerinin ve eğitim çalışanlarının sürekli olarak mesnetsiz hakaretlere maruz edilmesine açık tutulmasının gazetecilik ve basın etik ilkeleriyle hiçbir suretle bağdaşmayacağı açıktır. Bu kişiler ve yayınlarla ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


 


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22 Eylül 2009       

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.