Amasya İtimat

İLAN TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (162 Ada 40 nolu)

  1. Belediyemize ait Yeşilırmak Mahallesi 162 ada 40 no’lu parselde 1 adet İşyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre açık Teklif (Artırma) Usulü kiraya verilecektir.

Ada-Parsel                 Dükkan No.                     M2’si              Muammen Bedeli           Geçici Teminat

162-40 Birinci Kat     15 no.lu                          35 m2 200,00 TL                           300,00 TL

  1. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
  2. İhale 27/02/2018 Salı günü saat: 14.00’de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. 2886 sayılı yasanın 25.inci maddesi uyarınca yukarıda belirlenen geçici teminatların yatırılması zorunludur.
  4. İsteklilerin aynı gün saat 12.00’ye kadar geçici teminatlarını yatırmaları ve ihaleye girerken makbuzlarını ibraz etmeleri zorunludur.

TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorum Ekle