Amasya İtimat

İLAN TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (156 Ada 16 nolu)

  1. Belediyemize ait Yeşilırmak Mahallesi 156 ada 16 no’lu parselde 1 adet İşyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre açık Teklif (Artırma) Usulü kiraya verilecektir.

Ada-Parsel                 Dükkan No.               M2’si                    Muammen Bedeli            Geçici Teminat

156-16  Zemin Kat       2 no.lu                 150 m2                         3900,00 TL                             500,00 TL

  1. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
  2. İhale 28/02/2018 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. 2886 sayılı yasanın 25.inci maddesi uyarınca yukarıda belirlenen geçici teminatların yatırılması zorunludur.
  4. İsteklilerin aynı gün saat 12.00’ye kadar geçici teminatlarını yatırmaları ve ihaleye girerken makbuzlarını ibraz etmeleri zorunludur.

TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorum Ekle