BURCU TÜTÜNCÜ “İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA”

İş Güvenliği Uzmanı Burcu Tütüncü 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sigortalı işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması içinrisk değerlendirilmesinin zorunlu kılındığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji mühendisi mezunu aynı zamanda C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Burcu Tütüncü 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sigortalı işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için risk değerlendirilmesi zorunlu kılındı. Risk değerlendirmeleri, acil durum eylem planları, yangın tatbikatları yapılıyor ve eğitimler veriliyor. İlk önce iş yerindeki tehlike belirleniyor. Daha sonra tehlikenin doğurabileceği riskler o risklerin frekansları, ihtimalleri ve şiddetleri değerlendiriliyor. İş yerine ,çalışanlara,malave çevreye etkisi zararı ne olabilir onlar tespit ediliyor daha sonra da iyileştirme planları yapılıyor. Buna göre riskleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Buna bağlı olarak da iş yerinde hem verim artıyor, hem güvenlik artıyor hem de üretim kalitesi yükseliyor ve kazalar sonucu iş günü kayıpları azalıyor” dedi.
iş güvenliği uzmanı Burcu Tütüncü:” iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilmektedir. Temel eğitim programı çerçevesinde; İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemleri,risk değerlendirme metodları

anlatılmaktadır.

İşinizi iyi yapmazsanız herhangi bir olay ya da kaza sonucunda sorumluluğun iş veren ve iş güvenliği uzmanına ait olduğunu belirten mühendis Burcu Tütüncü her meslekte olduğu gibi iş güvenliği uzmanlığını da titizlikle yapılması gereken bir meslek olduğunun altını çizdi. İş güvenliği uzmanlığı tam anlamıyla yaptığınızda ise mutlu olabileceğinizi ifade etti. İş güvenliği uzmanı Burcu Tütüncü: “ Bu meslek gerçekten çok güzel, işinizi tam yaptığınızda sizi maddi manevi tatmin eden bir iş. İş güvenliği uzmanlığı belgesine mühendisler, mimarlar ve teknik elemanlar sahip olabiliyor.İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.”Az tehlikeli” iş yeri kapsamında olan ve 50’den az işçisi olan kuruluşlarla kamu işyerlerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı 2016 ya,.
50’den az çalışanı olan “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işlerin yapıldığı iş yerleri için 30 Haziran’da yürürlüğe giren hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı 2014e erteleniyor.

İş güvenliği uzmanlığının jeoloji mühendisliğini önüne geçtiğini söyleyen Tütüncü konuşmasında şunları kaydetti: ”Amasya’da şuan iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılıyor.risk değerlendirmesi raporlarının hazırlanması için son günler. İşverenlerin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.önemininfarkedilmesi lazım, amaç sadece mevzuatın gereklerini yerine getirmek değil, belirli bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak. Uzmanlarda işverenlerde  henüz daha bu kültüre yabancı bu da çok normal,hepimizin biraz zamana ihtiyacı var ‘ dedi.

Yorum Ekle