AMASYA BELEDİYESİ VE MİHRÎ HATUN

Ben umardım ki seni yâr-ı vefâ-dâr olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefâ-kâr olasın

Mihrî Hatun

 

MİHRî HATUN’UN HAYATI(*)

 

1460 ya da 1461’de Amasya’da doğdu ve 1506’da yine burada öldü. Asıl adı Mihrünnisa ya da Fahrünnisa’dır. “Mihrî” mahlasını kendisi de bir şair olan babası Mehmet Çelebi bin Yahya’dan (Belâyî) aldı. Hiç evlenmedi.

 

15. yüzyılda yaşamış olan Mihri Hatun, kendisi de “Belayi” mahlasıyla şiir yazan bir Osmanlı kadısının kızıdır. Kültür düzeyi yüksek bir ailede yetişmiş, yaşadığı dönemde saygı duyulan, hürmet edilen bir şair olmayı başarmıştır. Sultan II.Beyazid ve oğlu Şehzade Ahmed’in Amasya Valiliği sırasında kentte toplanan bilgin ve sanatkarların meclislerine katılmıştır.

 

Güzelliğiyle bölgede ün salan Mihrî Hatun, sade bir dille yazdığı kaside ve gazelleriyle tanınır. Divan edebiyatımızın diğer kadın şairlerinden, şiirlerinde aşkı çekinmeden kullanmasıyla ayrılır. Divan şairi Necati Bey’i kendisine örnek aldığı, şiirlerini Necati Bey’e gönderip fikrini öğrenmeye çalıştığı iddiaları da vardır. Söylentilere göre Necati Bey ile aralarında duygusal yakınlaşma vardı. Ayrıca şiirlerinde, Müyyedzâde Abdurrahman Çelebi ve Sinan Paşazâde İskender Çelebi’ye duyduğu aşka dair ipuçlarına da rastlanır.

 

Mihrî Hatun Divanı 1967’de Moskova’da basılmıştır.Türkiye’de Mihri Hatun Divanı 2007 yılında basıldı.

 

MİHRÎ HATUN ŞİİR YARIŞMALARI(**)

 

Amasya Belediye Başkanlığınca her yıl “Ulusal Amasyalı Mihrî Hatun Şiir Yarışması” adında bir şiir yarışması düzenlenmektedir. Bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmayla ilgili şartname yayınlanarak duyurusu yapıldı.

 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarıyla birlikte Amasya’dan tüm dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi’nin 95. yılını kutlayacağımız 12-22 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri günlerinde dereceye giren eserler ilan edilecek ve bir ödül töreni yapılacaktır.

 

Kaside ve gazelleriyle adeta bir sevda kenti olan Amasya’yı şiirlerinde terennüm eden Mihrî Hatun, nazireleri ve divanında yer alan seçkin şiirleriyle divan edebiyatımızın kadın şairleri arasında müstesna bir yere ve öneme sahiptir. Mihrî Hatun adına düzenlenen şiir yarışması büyük ilgi görmektedir. Geride bıraktığımız üç yarışmada katılımcı şairlerin aruz, hece ve serbest dalda sanat değeri yüksek birbirinden güzel eserler ortaya çıkardıkları memnuniyetle müşahede edilmiştir.

 

Yarışmaya gönderilen eserler seçici kurul tarafından titiz bir inceleme ile değerlendirildikten sonra dereceye giren eserler belirlenerek ilan ediliyor. Ayrıca aynı seçici kurul tarafından dereceye giren eserlerle birlikte yarışma albümünde yer alacak eserler de belirleniyor. Aruz, hece ve serbest dalda seçilen şiirler Amasya Belediyesi tarafından kitap halinde albüm olarak basılıp dağıtımı yapılıyor. Böylece her yıl edebiyat ve sanat dünyasına seçkin bir eser de kazandırılmış oluyor.

 

AMASYA BELEDİYESİ VE SANAT

 

Amasya 8500 yıllık tarihi geçmişi, gizemli yapısı, tarihi ve doğal güzellikleriyle her devirde bir kültür ve sanat kenti olmayı başarmış kadim şehrimizdir. Amasya’nın bu özelliğinden dolayısıyla Amasya Belediye Başkanlığınca diğer altyapı ve teknik çalışmalarının yanında öncelikle sanat ve kültür faaliyetlerine önemli zaman ve bütçe ayrılmaktadır.

 

Amasya’da Mihrî Hatun Şiir Yarışmasından başka her yıl Altın Elma Beste Yarışması, Resim ve Karikatür Yarışması gibi kültür sanat alanında yarışmalar düzenlenmekte, sanat faaliyetleri icra edilmektedir. Her yıl 12-22 Haziran tarihleri arasında kutlanan“Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri kapsamında Amasya’da sanat faaliyteleri adeta zirveye ulaşmaktadır.

 

Tarihi Amasya Bimarhanesinde hastaların musiki ile tedavi edildiği tarihi bir vakıadır. Bu nedenle musiki sanatının Amasya tarihinde önemli bir yeri ve geçmişi vardır. 1913 yılında kurulan Amasya Musiki Cemiyetinin bir bakıma devamı niteliğinde olan Amasya Belediye Konservatuvarı açıldığı 1983 yılından bu yana musiki alanında önemli sanat faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Şimdi konservatuvarda değerli saz ve söz üstatlarının rehberliğinde müziğe gönül veren yüzlerce genç, müzik aşkı ve sanat sevgisiyle yetiştiriliyor.

 

Ayrıca bugüne kadar çok sayıda tarihi yapı Amasya Belediyesi tarafından restore edilmiş, birçok sanat eserinin basımı yapılarak kitaplaştırılmış, birçok sanat eserinin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır. Amasya’da yaşamış şairlerin seçme şiirlerinden oluşan “Amasya Şairleri Seçme Şiirler Antolojisi” de Amasya Belediyesi Kültür Yayınları arasından çıkmış ve okuyucuyla buluşturulmuştur.

 

AMASYALI SANATÇILARIN BİR İSTEĞİ

 

Amasya Sanatçılar Derneği, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği(İLESAM), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM), Türkçe Sevdalıları Derneği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği gibi sanat kuruluşu üyesi olan Amasya’da yaşayan sanatçıların Amasya Belediye Başkanlığından bir istekleri var.

 

Bunu açıklamam için Ankara’nın Altındağ İlçesindeki bir uygulamadan söz etmem gerekiyor. Altındağ Belediye Başkanlığınca restore ve çevre düzenleme çalışmaları aslına uygun olarak tamamlanan Hamamönü semtindeki Tacettin dergâhının hemen yanı başındaki bir sokağa “Sanat Sokağı” adı verilmiş ve sanatçıların her türlü sanatsal faaliyetleri için düzenlenmiştir. Sanat Sokağındaki “Kabakçı Konağı” isimli tarihi mekân ise yine sadece şairlere ve sanatçılara tahsis edilmiş olup, her türlü sanat faaliyetleri için açık tutulmakta ve giderleri Altındağ Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

 

Ankara Altındağ’da olduğu gibi; gizemli yapısı ve tarihi derinliğinin yanı sıra aynı zamanda bir kültür ve sanat kenti olan Amasya’da da tarihi özelliği olan bir sokağa “Sanat Sokağı” adı verilmesiyle birlikte yine aynı sokakta bulunan bir tarihi mekânın şair ve sanatçılara tahsis edilmesi Amasyalı sanatçıların öteden beri dileğidir. “Elçiye zeval olmaz” derler, Amasyalı sanatseverlerin bu mütevazi isteğini bu köşe vasıtasıyla ilgililere bir kez daha iletmeyi bir sorumluluk addediyorum.

 

VE TEŞEKKÜR

 

Amasya’daki her türlü sanat faaliyetinin yanında yer alan, destek veren Amasya Belediye Başkanı Sayın Cafer Özdemir siyasi kişiliğinin ve mesleki alan itibariyle teknik adamlığının yanı sıra gerçek bir sanat ve sanatçı dostudur. Kendisini yakından tanıdığım ve sanat duyarlılığını bildiğim için söylüyorum. Ve aynı zamanda kendisi tasavvuf musikisi icracısı olan kültür ve sanat işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Osman Akbaş hoca da bir sanat ve sanatçı dostu, bir gönül adamıdır.

 

Amasyalı sanatçılar adına, değerli Amasya Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcımız ile birlikte kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına, katkı sunan sanat dostlarına, paydaş kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

 

Son söz “Amasya sanata, sanat Amasya’ya yakışıyor”…

 

A.Yusuf Kuyucaklıoğlu

——————————————–

(*)Mihri Hatun Divanı, Mehmet Aslan, Amasya Valiliği Kültür Yayınları-2007

(**) Yarışma hakkında bilgi için 0358) 218 48 14 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir veya yarışma şartnamesi www.amasya.bel.tr den temin edilebilir.

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.