2012 YILI ÜRÜNÜ FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ

0

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu kararları doğrultusunda 2012 yılı bitkisel ürünleri için yapılacak olan desteklemeler aşağıda belirtilen birim fiyatlar üzerinden yapılacaktır.


 


2012 yılı ürünü desteklemeleri kapsamında, 2012 üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği (24 kr/kg), dane mısır (4 kr/kg), soya fasulyesi (50 kr/kg), kanola ve aspir (40 kr/kg), buğday, arpa, çavdar, yulaf ve  tritikale (5 kr/kg), çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek (10 kr/kg), kütlü pamuk (yalnızca sertifikalı tohum kullanarak üretenlere 46 kr/kg), zeytinyağı (50 kr/kg), çay (12kr/kg) fark ödemesi desteği ödenecektir. Desteğe tabi ürünlerin önceki yıllarda İl ve İlçe Müdürlüklerince belirlenen ilçe ve köy ortalamaları dikkate alınarak yapılan destekleme ödemeleri 2012 üretim sezonunda üretilerek satışı gerçekleştirilen ürünler için il bazında Türkiye İstatistik Kurumu ortalama verimleri dikkate alınarak yapılacaktır.


 


Pamuk ürününde sertifikalı tohum kullanmayan üreticilere fark ödemesi desteği verilmeyecek, soya fasulyesinde ise sertifikalı tohumluk kullanan üreticilere 50 kr/kg fark ödemesi desteği dışında ayrıca 20 TL/da sertifikalı tohum kullanım desteği ödemesi yapılacaktır. Konu ile ilgili mevzuat Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ayrıntıları duyurulacaktır.


 


Ayrıca ürüne dayalı destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin ürün hasadından önce çiftçi kayıt sistemi 2012 bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.


 


        Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmayanlar ile desteğe tabi ürünün hasat tarihinden önce 2012 ÇKS bilgilerini güncellemeyenler Fark Ödemesi Desteğinden faydalanamazlar.


 


        Fark Ödemesi Desteğinden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler,  5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yorum Ekle