Taşova Gazetesi Tarih:01 Nisan 1971 Perşembe Sayı:2

Taşova Gazetesi başlığı

SUSKUN TAŞOVA

Zeki ALAN

Çocukluğumdan beri Taşova’nın suskunluğunu çözmeye çalışırım usumda. Yirmibeş yılı aşkın kuruluşundan beri, yapıcı az elin dokunduğu, esersizliğin çöreklendiği kentimizin sorunlarına kimse değinmemiş ve bu nedenle bir gelişme görülmemiştir.

Vatanın her karış toprağında kalkınmanın mutlu gülüşlerini görmek arzusunun kamçıladığı sancılarla bu satırları büyük bir eziklik içerisinde yazıyorum. Taşovalı olarak ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunamıyorsak bizim bu kayıtsızlığımızdan geri kalmışlığımız yaşamamızda senelerce sırıtmaya devam edecektir. Oysaki kalkınma kıpırdanmaları tüm ilçemizce desteklenmiştir.

İlçemizin yeni eserlere kavuşmasını ve her yönlü gelişmesini isteyen tüm Taşovalılar bir çatı altında toplanabilirsek, arzu ve güçlerimiz birleşmiş olacaktır. Bugün birçok kentler kendi kalkınmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar.

—Her kent kalkınmış olursa Türkiye kalkınmış olacaktır. Örneğin. Tokat ilimizde dört sene önce kurulmuş olan kalkındırma kooperatifi ve bu kooperatiflerin çalışmaları sayesinde yirmi milyon liralık konserve fabrikasının temeli geçtiğimiz ekim ayında atılmıştır…

Bir an için ilçe sevginizden sıyrılarak bir münekkit edasıyla ilçenizi karış karış geziniz. Hangi fabrika, hangi atölye, hangi tesis, hangi sosyal ve kültür kuruluşu gönlünüzü ferahlatacak? Ve bunların hangisi yorgunluğunuzu giderecektir.

İlçemizi her yönlü kalkındırmak isteyen tüm Taşovalıları bir çatı altında çalışmaya davet ederken bu teşekkülünde ideolojilerden, art niyetlerden ve şahsi çıkarlardan uzak, yalnız ve yalnız Türkiye’miz ve İlçemize hizmet amacıyla kurulması ve böylece çalışmasışarttır. Yoksa bir teşekkül kurmak mühim değildir. Bugün Türkiye’mizde binlerce teşekkül bulunmasına rağmen bunların ancak çok az bir kısmı yararlı olmaktadır.

Bunların bir kısmı da ülkemiz için faydayı kalkan yapıp aslında yıkıcılığın yataklığını yapmaktadırlar.

Ruhsuz Cemiyet

Nail EREN

Bir cemiyet ki; öz felsefesini yitirmiştir. Bir cemiyet ki musikisini, tarihi karakterini, kültür ve ahlakını yitirmiştir. Örf ve adetlerini yitirmiştir. Medeniyeti şekilde arar.

Bir cemiyetki; inançlarını yitirmiştir. Dinini unutmuştur. İşte o cemiyet ruhsuz bir cemiyettir. Rüzgâra göre yön değiştiren yelpaze gibidir.

Milletlerin felaketleri böyle başlar. Çünkü felsefesini, ahlakını, kültürünü ve bütün milli hasletlerini yitirmiş cemiyet bir gölge cemiyettir. Ruhu çıkmış bir cesettir. Ruhu çıkmış bir ceset (insan cesedi olduğu bir yana) nasıl istenilen yere itilebilirse; Ruhsuz bir cemiyette de her türlü boyunduruk vurulabilir. Çünkü bu tür bir cemiyette ben boyunduruğa gelemem diyecek gurur, milli haslet olamaz. Ve tarihin hiç bir devrinde de olmamıştır.

Tarihte; yıkılan devletlerin ve bu devletleri vücuda getiren milletlerin evvela milli gurur ve hasletlerini kaybettiklerine rastlarız. Payidar olan devletlerde de milli gurur ve milli hasletlerin söndürülmemiş olduğuna şahit oluruz.

O halde ideal bir cemiyet nasıl olmalı? Hangi cemiyet idealdir? Ahlakı, bağlı olduğu dine ve nesle dayanan, felsefesinin temelinde tarihi, dini, musikisi ve edebiyatı olan cemiyet ideal bir cemiyettir. Payidar olacak cemiyette yine böyle bir cemiyettir.

Lisemize (Taşova Lisesi) üç öğretmen atandı.

Öğretim yılı başından beri lisemizde öğretmen yetersizliği nedeniyle boş gecen ders saatleri yeni atanan Fransızca öğretmeni Müfide SARIKAYA, tarih öğretmeni Y.İbrahimKIRGÖZ’ün vazifeye başlamasıyla kapatıldığı öğrenilmiştir.

Din dersleri Öğretmenliğine de yeni bir atanma yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Yeni görevlerine başlayan sayın öğretmenlere hoş geldiniz der, görevlerinde başarılar dileriz.

KENTİMİZİN GENÇLİK SORUNU

Şükrü SOYAL

Öteden beri ilçemizde gençlik sorunu çözülememiş veya çözülmek istenmemiştir. Bu durum gençlerimizin çoğunluğunu sporun faydalarından yoksun bırakmış ve kötü yollara itilmesine sebep olmuştur.

Gençlik deyince akla ilk gelen husus Spor kulüpleri, spor tesisleridir.

Kentimizin böyle tesislere sahip olmaması alâkayı kahvehane (kumarhane) meyhane ve başka yönlere kaydırmakta bir başıboşluk ve ataleti gençlerimizi aldığı çember içinde sıkmaktadır.

Hal böyle iken şimdiye dek kentimiz büyüklerinin bu soruna eğilmemelerini, kendilerinin aynı yolda olmalarına, zevk ve eğlencelerinden başka bir şey düşünmediklerine bağlamak mecburiyetinde kalıyoruz.

5000 nüfuslu kentimizde 13 tane kahvehane vardır. Gençliği bu avare yuvalarından kurtarıp spor sahalarına çekmek hem çevremize hem milletimize hizmet etmektir.

Bu bakımdan 4 Nisan 1971 tarihinde saat 19.30 da yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılmanızı ve maddi ve manevi bakımdan yardımda bulunmanızı tüm Taşova gençleri adına istirham eder, saygılar sunarım.

Kongre ilânı

Türkiye Öğretmenler Sendikası Taşova şubesinin 3. 4. 1971 Cumartesi günü saat 13.30 da Yeşilırmak İlkokulunda yıllık Kongresi yapılacaktır.

Üyelere duyrulur.

GÜNDEM:

I- Açılış ve yoklama

2- Geçici Divan başkanlığı seçimi

3- Yönetim ve denetleme kurulunun yıllık faaliyet raporunun okunması

4- İbrazı

5- Yeni yöneticilerin seçimi

6- Dilek Ve temenniler

….

 

..

Tüm PDF’leri İçin Tıklayınız

Yorum Ekle