YAKLAŞAN KONGRE ve SEÇİMLER

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde iktidar partisinin ”Ak Partinin” Ekim ayı içinde yapılacak ilçe kongresi önemlidir. Taşova’da adrese dayalı nüfus sayımıyla nüfus ve seçmen sayılarında  önemli azalmanın olduğu görülmektedir. Kapatılan belde belediyelerinden Çaydibi Kasabası‘nın Taşova belediye sınırları içine alınması kararının kesinleşmesiyle yerel seçimde Taşova Belediye Başkanlığı için oy kullanacak seçmen sayısı artmıştır..

Seçime girecek siyasi partilerin seçimin kazanılmasıyla ilgili kendi  hesaplarını yeniden gözden geçirmeleri gerekecektir. Çaydibi kasabasının Taşova belediye sınırları içine alınmasına ilişkin kararın belediye meclislerinde oy ekseriyetiyle alınmasında aynı siyasi partiye mensup başkan ve üyelerin Taşova belediye seçimine yönelik hesaplarını yaptıkları gerçeği göz ardı edilemez.

Şimdi hesap yapması gerekenler diğer siyasi partilerdir. Ak Parti iktidar partisidir

Onun içindir ki, hesaplarını iyi yapması gereken de Ak Partidir.

.Önümüzdeki günlerde yapılacak ilçe kongresinin sonuçları Taşova’nın geleceği için önem arz etmektedir. Kongrede oluşacak parti yönetimi partinin belediye başkan ve kadrosunu belirleyip seçime girecektir.

Kongrenin yapılma sürecinde her partide olduğu gibi, kişilerin ve grupların menfaatlarına yönelik hesaplar yapılacaktır. Hesaplar yapılırken kantarın topuzu oligarşik bir grubun lehine doğru kaçırılmamalıdır. Ak Parti homojen seçmen kitlesi ve kadrolara sahip değildir. Rahmetli Özal’ın dört eğiliminin benzeri bir sosyal yapısı vardır. Her kesimden oy alan partiyi mikro milliyetçi idealler taşıyan belli bir zümrenin işgaline terk etme yönünde yapılan her faaliyet ve tasarruf yapılacak en çirkin siyasi hamle olacaktır.

Unutulmamalıdır ki Ak Parti’nin olmazsa olmaz ilkeleri ve vazgeçilemeyen duayenleri vardır, onlar ihtiraslar uğruna terk ve tasviye edilmemelidir.

Taşova’da Ak Parti, yerel seçime yönelik planlarını ve stratejisini acemi ve ilerisini göremeyen, oturduğu yerden göbeğini kaşıyan  kadrolarıyla yapamaz. Yapılacak kongrede yetkilendirilecek parti kadroları demokrasinin çoğulculuk ilkesi gereği her kesimi içine alacak şekilde oluşturulmalıdır. Öteki siyasi partilerin yaptığı gibi ayak oyunlarına başvurulmamalıdır. Yoksa, farklı olduğunuzu söyleyemezsiniz. Ayrıca parti yönetiminde Çaydibi’nin yeterli sayıda üye ile temsil edilmesi hususunda gerekli adımlar atılmalı yeni parti yönetiminde yer almaları sağlanmalıdır.. Unutulmamalıdır ki, Çaydibi seçmeni homojen değildir. Çeşitli siyasi partilere mensubiyetleri vardır. Çaydibi seçmeni bu seçimde belirleyici olacaktır. Seçime girecek siyasi parti yöneticileri seçim öncesi ve sonrası  izleyecekleri stratejilerini ve planlarını yaparken Çaydibi’nin sosyal ve siyasi yapısının analizini iyi yapmalıdır. Kongrede oy kullanacak delegelerin belirlenmesinde daha önce yapılanın aksine sadece parmak kaldıran olsunda benim adamım olsun kısır davranış modeline başvurulmamalıdır. Bu tür hareketlerin getirisi kısa süreli menfaatleri getirmesine rağmen ileri aşamalarda olumsuzlukların kaynağı olacaktır. Partinin geçen dönem yıpranan, toplum içinde olumsuz yönde eleştiri alan üyeleri dinlendirilmeli, yerlerine genç simalar getirilmelidir. Kongrelerin mevcut yöneticilere ve ilden gelecek sözde partinin protokolünü oluşturan yetkililere hesap sorma toplantısına dönüştürülmesi zor değildir.

Taşova için nelerin yapılıp yapılmadığı, yapılanların Merzifon, Suluova ve  Hacıköy ilçelerine yapılanlarla kıyaslanması ilgili ve yetkililerden istenmelidir. Atacakları alışılmış hamaset nutuklarını dinlemenin manası yoktur.

İlçenin sağlık, eğitim ulaşım, ticari, sanayi, tarım ve hayvancılık sorunları tespit edilip ilgililere iletilmelidir.

Sorunların kaynağı yetkili bürokratlarsa sorumlular cezalandırılmalı yerlerine çevreyi tanıyan işi bilenler getirilmelidir.

İlçenin sorunları raporlaştırılıp halkla paylaşılıp yetkili siyasi ve mülki yetkililere sunulmalıdır.

Kongreler yapılan yanlışların ibra edildiği siyasi toplantılar olmamalıdır. Gerekirse hesap sorulan siyasi arenalar olmalıdır.

Yorum Ekle