Amasya İtimat

VERGİ BORCU OLANLAR DİKKAT


Vergi affından yararlanmak isteyenler için süre, 31 Mart 2008 tarihi mesai bitiminde doluyor.Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsilinden faydalanmak isteyen mükelleflerin, 31 Mart 2008 tarihi mesai bitimine kadar Vergi Usul Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümlerine göre, uzlaşma talepetmeleri gerekecek.Maliye Bakanlığının 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ ile kanununun 1. maddesine açıklık getirildi.


AF KAPSAMINDAKİ VERGİLER


Buna göre, kanunun kapsamına, devlete ait olup Vergi Usul Kanunurnun hükümlerine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girmektedir.


Aynı madde kapsamına maddenin yürürlüğe girdiği 27 Şubat 2008 tarihinden önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olan tarhiyatlarda girecek.


Ayrrca, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilgilisine tebliğ edilmiş, ancak kesinleşmemiş olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da kanun kapsamında değerlendirilecek.


Kanun, kapsama giren vergi ve cezaların kesinleşmemiş olması şartını getirirken, tebliğe göre vergi mahkemelerinde dava açma süresi geçmemiş olan, davası devam eden, vergi mahkemelerinde kararı üzerine itiraz veya temyiz başvuru süreleri geçjnemiş olan ve bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde ihtilaflı olan veya karar düzeltme başvuru süreleri geçmemiş olan vergi ve cezalar kanun kapsamına giriyor. İhtilafa ilişkin nihai kararın kesinleşmiş olması halinde ise bu madde hükmünden yararlanılmayacak.

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.