TOPLANTIDAN SONRA SONUÇ BİLDİRİSİ YAYINLADILAR…

17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10.00’da Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği merkezinde Taşova Dernekler  Federasyonu TAŞDEF üye derneklerinin başkan ve yönetimlerinin de katılımıyla toplantı  gerçekleştirildi.
TAŞDEF Taşova Dernekler Federasyonu Genişletilmiş Kurul Toplantısı sonrasında bir Sonuç Bildirgesi yayınlandı;
“1 : Taşova Dernekler Federasyonu Kadın & Gençlik Kolları yapılanması hk.
– Taşova Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu sorumluluğunda, Kadın & Gençlik Kolları oluşturulması, yetki ve ilgi alanları itibariyle aktivitelerinin hayata geçirilmesi konuları görüşülüp kararlaştırılmıştır.
2 : Taşova Dernekler Federasyonu’na üyelikleri takip olunan aday üye derneklerimiz hk.
– Taşova Dernekler Federasyonu’na üyelikleri takip olunan aday üye dernekler ile gerekli katılım koşullarının oluşturularak müşterek hareket edebilme konusu görüşülüp kararlaştırılmıştır.
3 : Konfederasyon hk.
– Taşova Dernekler Federasyonu Yetkili Kurul Üyeleri ve Federasyona üye Derneklerin temsilcileri tarafından benimsendiği itibarıyla; Amasyalı hemşerilerimizin sivil toplum bilincini artırmayı, muhtemel üye federasyonların kapasitesini geliştirip işlerliklerini hızlandırılacağı şekli ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bir konfederasyon kurulması gereklilikleri tüm yönleri ile yorumlanmıştır. Bu düşünceler ışığında söz konusu konfederasyon kurulumunun; Bütünü itibarıyla Amasya merkez ve ilçelerini temsilen federasyonlaşma gayretlerinin tamamlanması sonrası Taşova Dernekler Federasyonu olarak ortak karar ile hareket edilecektir.
4 : İlçemiz Taşova’ya bağlı yörelerde Altın Bakır madeni arama, işleme çalışmaları hk.
– İlçemiz Taşova’ya bağlı birçok köyün yaşam alanlarını dahi içine alacak şekliyle ruhsatlandırılan alanlarda yapılması muhtemel Altın Bakır madeni arama, işleme çalışmalarının başlaması ve devamı halinde doğal koşulları, köylerimiz ve köylülerimizin olumsuz etkileneceğinin kesin olduğu öngörüldüğü üzere STK’lar olarak sorumluluklarımızın tespiti ve bu konuda tüm derneklerimizin muhtarlıklarımız ile birlikte ilçemiz ve köylerimize zarar verecek her konuda üyeleri ile haklarının savunulacağı görüşülmüştür. Yukarıda belirtilen esaslar itibarıyla takip edecek gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
Hasan Sevran
TAŞDEF Taşova Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı”

Yorum Ekle