Taşova Gazetesi Tarih: 30 Eylül 1971 Perşembe Sayı:28

Taşova Gazetesi başlığı

ESENÇAY ORTAOKULU TÖRENLE AÇILDI

Zeki ALAN

27-9-1971 Pazartesi günü Esençay Ortaokulunun açılışı nedeniyle edilen Taşova Daire ve teşekkül temsilcileri ve Sayın Kaymakamımız Osman Turan Erçin de beraber olduğu halde Amasya’dan gelecek olan Sayın Valimiz Şevket Gür’es’i Samsun Caddesinde bekliyorlardı. Vali Bey ve refakat eden değerli daire yöneticileri geldiler. Konvoya katılan Taşova davetlileri olduğu halde Esençay’a gidildi.

Esençaylılar yıllardır uğraştıkları en büyük davaları ilim ışığının kasabalarına gelişi nedeniyle değerli konuklarını daha gururla, daha coşkunca karşılıyorlardı. Kasabanın girişinde ilkokul, ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve Esençay halkı konuklarını davul-zurna ile karşıladılar.

Evet bir düğündü bu. Bir ilim düğünü. Esençay’ı cehaletten kurtaracak yapıtın, ilk gününün düğünü. Belki de Türkiye’mizi yükseltmesini beklediğimiz geleceğin büyüğünün kurtarıldığı bir gün. Vali bey ve bütün konuklar aynı sevinci duyuyor, bu ilim ve irfan yapıtını gönülden alkışlıyorlardı.

Ortaokulun bahçesine girişte hazır bulunan kurban kesilirken Vali beyin hayır ve uğur dilekleriyle tören yerine geçildi.

İstiklal Marşı’yla açılan programın ilk konuşmasını Esençay Belediye Başkanı ve Ortaokul Yaptırma Derneği Başkanı Bekir Kesim mikrofona gelerek okulun bu yıl öğretime başlayacağını belirttikten sonra: “Bu açılışın bizim için anlamı büyük. Birlik kuvveti doğuracak, yeni aşamalara ulaşacağız.” dedi.

İlçe kaymakamımız Osman Turan Erçin, mikrofona davet edildi. Erçin, açılışın anlamıyla ilgili güzel söyleviyle milletlerin hayatlarında kaderini teşkil edecek gene milletlerin söz sahibi olacak kimselerin geleceğe hazır bulunmasının önemine değindi. Daha sonra ilmin değerini anlattı.

Sayın Kaymakamımız O. Turan Erçin’in bu güzel konuşmasından sonra Esençay Ortaokulu öğrencileri adına bir (öğrenci “Sevgili okulum” adlı bir şiir okudu.

Esençay’da nahiye müdürlüğü yapmış olan Sayın Köyüşleri Bakanımız Cevdet Aykan’ın babası Sayın Hasan Aykan, halkın tabiriyle “Koca müdür”, anılarını anlatması için mikrofona davet edildi. Aykan, nahiyeye yaptığı hizmetleri anlattıktan sonra Esençaylılara: “Dedeleriniz, babalarınız gibi çalışkanlığınızı bugün bir daha gösterdiniz. Bu başarınızı tebrik ederim” dedi.

Esençay’da ilim ve irfan ateşini yakması için Vali Bey mikrofona davet edildi. Vali Bey, Esençaylıların bu açılışta göstermiş oldukları heyecanlı karşılamaları ve konukseverliklerinin kendisinde uyandırdığı duyguları belirttikten sonra; Uzun yıllar ihmale uğramış milletimizin geri kalmış, az gelişmiş adlarıyla anılmasından üzüntü duyuyoruz. Hükümet-Millet el birliği ile bu üzüntüden kurtulacağız. Her şeyi hükümetten beklemeyeceğiz. Millet, haklarını kanunlar çerçevesinde aramalıdır. Biz de köylü, kasabalı şehirli demeden birbirinden üstün bu Türk çocuklarını yetiştirmek ilim ışığıyla yurdumuzu aydınlatmak için köylere dahi ortaokullar açacağız.” Dedi.

Öğrencileri övdü. Esençaylıları bu başarılarından dolayı tebrik etti. Devamını diledi.

Sayın Valimiz Şevket Gür’es’in bu güzel söylevinden sonra Milli oyunlar ve daha sonra da kurdela kesimi programında yer alıyordu.

(Devamı S. 4. de)

(Bit. S. 1. de)

Vali Bey kurdelanın Hasan Aykan Bey tarafından kesilmesini istedi. Aykan kurdeleyi kesti. Hep birlikte okul gezildi. İlk dersi de Vali Bey’in vermesi istendi. Vali Bey ilk dersi verirken Öğrencilerin gözlerindeki ışık büyüyor büyüyordu. Ümitleri taşkındı. Ortaokulda ilk ders Okulun ilk açılışı… İlk gün… Belki de bu “İlk”lerle ilk kez böylesine mutluluk hissetmişlerdi bu yavrular.

Böylece 40 000 Türk köyünün 40 000 lerce sorunlarının bir tanesinin daha ortadan kalkışı tüm konukların sevinci oluyordu.

BİNA TEKNİĞİ

Tatil için geldiğim, güzel Taşova’mızda hemen dikkatimi çeken bir gözlemi nakletmek istiyorum.

Son zamanlarda Taşova’da inşaatlar alabildiğine artmış yayılmış. İyi bir şey. Fakat bu inşaatlar kabaca incelendiğinde herkesin rahatlıkla görebileceği büyük hatâlar. Şöyleki: Yapılan binaların kat yükseklikleri birbiri ile bağdaşmıyor. Yan yana bu yapılar adetâ çıplak el sürülmemiş tepelerin siluetini andırıyor. Hiç ama, hiç estetik görünüşe sahip değil. En önemlisi emniyetli değil. Evet ustanın tecrübesine dayanarak, hiçbir ilmi mühendislik hesaplarına dayanmadan yapılan bu yapılar fırtına, deprem, toprak kayması v.s. olmadıkça ayakta durabilir. Fakat ilerde böyle bir olay olduğu takdirde (ki bölgemiz deprem bölgesidir. Bu ihtimal göz önünde bulundurulmalıdır.) meydana gelecek zararları hiçbir manevi kuvvet önleyemez. Devrin Valisi tarafından çok iyi bir şekilde plânlandırılan şirin kasabamızın görünüşünü bozmak yerine, ilerisini düşünerek hareket etmek sanırım en doğru hareket olur. Bu konuda ilgililerin ilgisini ümitle bekler, saygılar sunarım.

H. ÜSTÜN

Trafik kazası

25-9-1971 cumartesi günü saat 12.00 sularında Suluca Şeker Fabrikasına pancar götürüp geri gelmekte olan 05 AC 417 plâkalı Remzi Günaydın’ın kullanmakta olduğu kamyon, Amasya – Taşova arasında Zana köprüsüne 1 Km. kala Yenice köyünden 7 yaşlarında bir kız çocuğuna arka tekeriyle çarparak ölümüne sebep olmuştur.

Şoför Remzi Günaydın olaydan sonra tutuklanmış, tahkikata başlanmıştır.

Ziraat Bankası Md. tayin oldu

1964 senesinden beri ilçemiz Ziraat Bankası Müdürlüğünü başarıyla yapmakta olan Sayın A. Sami Alkış. Hereke Ziraat bankası müdürlüğüne atanmıştır.

Pazar akşamı şerefine verilen ziyafette veda konuşmasını yapan Sayın Alkış gösterilen yakın alâkadan çok mütehassis olduğunu belirtirken göz yaşlarını tutamamıştır. ilçemiz Ziraat Bankası Müdürlüğüne Göksün Ziraat Bankası Müdürü Asım Kenanoğlu atanmıştır.

Asım Kenanoğlu yakında vazifeye başlayacaktır.

Gidene güle gide, gelene hoş geldin deriz.

(TAŞOVA)

ilan

Taşova Asliye Hukuk Hakimliğinden

I— Taşovanın Uluköyü imamtepesj mevkinde kain Doğusu Kemal Ünlü, Batısı Hacı Güngör, Kuzeyi Ali Yanık, Güneyi Mustafa Demirle Çevrili 9975 Metrekare miktarında ve 2 bin lira değerinde susuz tarla,

2— Aynı köyün Ceğ mevkiinde kain Doğusu Salih Arabacı, Batısı Nazım Kayıkçı, Kuzeyi Kemal Ünlü, Güneyi Mehmet Önderle çevrili 7874 Metrekare miktarında ve 20 bin lira kıymetinde sulu tarla,

3— Yine aynı köyün Karşıbağ mevkiinde kain Doğusu yol ve sonra Kadir Kale tarlası, Batısı Rıfat Baç tarlası, Kuzeyi Hark sonra Mustafa Böğürcü tarlası ve güneyi Hüsnü Tokgöz tarlası ile çevrili 4095 Metrekare miktarında ve 10 bin lira değerinde sulu tarla.

4— Yine aynı köyün Zadaykırı mevkiinde kain Doğusu Hüseyin Böğürcü iken Halen Şeref Böğürcü tarlası, batısı Mehmet Önder tarlası, kuzeyi yol ve sonra Ömer Andaç tarlası, Güneyi Hüseyin Ünlü ile çevrili 8742 metrekare miktarında 500 lira değerinde susuz tarla,

5— Alpaslan Köyü incirlidere mevkiinde kain Doğusu Sabri Şimşek, batısı Osman Sancı, tarlası, kuzeyi tepe güneyi Osman Şen ile çevrili 4070 metrekare miktarında ve 300 lira değerinde susuz tarla,

6— Yine Uluköy Elmageçit mevkiinde Doğusu Mehmet Akçel, Bacısı Gülağa Meşhur, Kuzeyi Zudaylı Alişen Eser ve güneyi hark ve yol ile çevrili 3465 metrekare miktarında ve 500 lira değerinde susuz tarla,

7— Yine Uluköy mezarlık mevkiinde doğusu Salih Aktaş batısı kısmen tüccar Bekir ve kısmen Ahmet Özel Kuzeyi Azize Aydeniz tarafından Salih Aktaşa satılan bağ yeri ve güneyi hark yolu ile çevrili 2394 metrekare miktarında ve 2 bin lira değerinde tarla.

8— Yine Ulu köyün köy içi mevkiinde doğusu Tahsin Ünlü evi, batısı yol, kuzeyi yol, ve güneyi yine yolla çevrili 495 metrekare miktarında ve 5 bin lira kıymetinde ev ve bağçe yanı arsa,

9— Yine Uluköyün körsokak mevkiinde kain doğusu Durmuş Tatlı, batısı yol ve yoldan sonra Hüseyin Malkoç, kuzeyi Mustafa Ürütün iken Mustafa Karaya satılan tarla güneyi Hüsnü Tokgözle çevrili 1722 metrekare miktarında ve bin lira kıymetinde sulu tarla.

10— Yine aynı köyün maymunçukuru mevkiinde kain doğusu Hacı Ömer tarlası, batısı Hüseyin Malkoç, kuzeyi Osman Avdeniz, Güneyi Kadir Usta ile çevrili 7695 metrekare miktarında ve 500 lira kıymetinde susuz tarla.

Davacılar Ulu köyden Saniye Temiz ve Azize Aydeniz vekilleri Bekir Can tarafından mahkememize davalılar Feride Avcı, Nuri Ünlü Uluköy Belediyesi ve hazine aleyhine açılan tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen karar gereğince:

Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı toplam 10 parça gayrimenkul davacılar tarafından davacılar ve davalılar namına tapuya tescili talep edildiğinden bu gayrimenkullerde hak iddia edeceklerin ilân tarihinden itibaren 3 ay zarfında Mahkememizin 1969/104 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilân olunur.

B.P.
Duruşması 5.11.1971                 Hâkim 17100

İLÂN

Taşova Asliye Hukuk Hakimliğinden

Taşova Çaydibi Köyü Hark altı mevkiinde kain doğusu Dursun Göktepe, bahçesi, batısı hark ile köy yolu kuzeyi Hüsnü Aktaş bahçesi, ve güneyi hark ve bir kısımda Rüstem Göktepe evi İle çevrili 952 Metrekare miktarında ve 1100 bira değerinde sulu tarla,

Taşova Çaydibi köyünden davacı Ömer Öz tarafından davalılar Hazine ve Çaydibi köyü muhtarlığı İle müdahil vakıflar İdaresi aleyhine açılan Tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen karar gereğince:

Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkul davacı Ömer Öz tarafından medeni K.nun 639 ncu maddesi gereğince tapuya tescili talep edildiğinden işbu gayrimenkulde hak İddia edeceklerin İlin tarihinden İtibaren 3 ay zarfında Mahkememizin 19631136 esas sayılı dava dosyasına müracaatları ilin olunur. 23.9.1971

B.P.                  Hâkim 17100

TAŞOVA : 1 GÜMÜŞHACIKÖY: 1

Taşova’nın Şükrü-imdat, Yılmaz, B. Ahmet, Şeref, Yaşar, K. Ahmet (Muzaffer) (Necmi) Kemal Adnan, Kâmil, Yüksel, K. tertibiyle 26 Eylül 1971 pazar günü Amasya Şehir stadında yapılan lig maçında Taşova Gençlik, Gümüşhacıköy sporla I – I berabere kaldı.

Taşova Gençliğin tecrübesizliği, resmi bir maçta ve yabancı sahada oynamanın verdiği heyecanla, ilk devre daha çok Gümüşspor’un üstünlüğü altında geçmesine sebep oldu.

Taşova’nın noksan bir kadroyla oynaması gününde olmaması nedeni ile mutlak bir galibiyeti kaçırdı.

İlk devrenin başlamasıyla 6. dakika dolarken gümüşspor’un bir akınında kaleye çekilen bir şut Yaşar’ın ayağına çarparak kalemize girdi. l. devre bu şekilde I – O aleyhimize kapandı.

2. yarıda Taşova canlandı. Kalede Şükrü’nün güzel kurtarışları ve ileri üçlüyü iyi destekleyen gayretli oyunuyla maçın 76. dakikasında kazanılan penaltıyı Kâmil gola çevirdi ve maç da I- I bitti.

..

Tüm PDF’leri İçin Tıklayınız

..

Yorum Ekle