Amasya İtimat

TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANINDAN ŞOK AÇIKLAMA

Son zamanlarda basın yoluyla Taşova Belediye Başkanı ve belediye hizmetlileri ile ilgili spekülatif haberlerin yayıldığı ve bu konularla ilgili belediye başkanı özgür Özdemir konuya açıklık getirici sorular sorma ihtiyacını hissettik:


 


            Editör:  Başkanım yeni hizmet binası olarak yapmayı düşündüğünüz eski Tekel binası lojmanlar bölümünde çalışmalar devam ederken ilçe kaymakamlığının kamuoyuna duyurusuyla durdurulduğu sanılan çalışmaların doğru olup olmadığı konusunda açıklık getirir misiniz?


 


            Özdemir: Bu konuda Kaymakamlığın duyurusunu üzüntüyle karşıladım ancak mevcut Tekel binası Mayıs 2008 itibariyle özelleştirme idaresi tarafından yüksekokula süresiz olarak tahsis edilmiştir. Ancak yüksekokul çalışmaları yürümediğinden ve herhangi bir tahsisin kaldırılması için bir çalışma yapılmadığı için süresi içerisinde tahsis hazine taşınmazlarının tahsisine ait 6. ve 9. maddelerinde süresiz tahsis edilen taşınmazın 2 yıllık süre zarfında tahsis amacına uygun çalışmaların başlatılmaması halinde veya amacı dışında kullanılması halinde tahsis hiçbir yazışmaya gerek kalmadan kalkar denilir. İdarecilerimizin tahsis konusundaki durumu işletmeyerek ve yazışmaları çeşitli şekillerde sağa sola yazışma yaparak boş yere tahsis süresini uzatmışlardır. Ancak ihtiyaçlar bu konuyu zorlamış Halk Eğitim Müdürlüğü, Halk Kütüphanesi, Güvenlik birimlerimiz, dernekler masası ve açılan çay bahçesi Kaymakamlığın duyurusu ile çelişerek acemiliği gözler önüne sermiştir.


 


 Kaymakam beye binaya başlamak istediğimizi söyledik ve kendileri yönetici arkadaşlarımın olduğu ortamda başlayabileceğimizi ve arkamızda olduğunu açıkça söyledi. Çalışmalarımız sırasında kendisi bizzat yerinde incelemelerde bulundu; “Bizde iyi bir belediye binasına kavuşacağız.”  dedi


 


05.10.2011 tarihi itibarı ile belediyemize, ilçe emniyet amirliğine, Amasya Üniversitesi’ne ve basına kendi imzasıyla çalışmaların durdurulması yönünde yazılar gönderdi. İlçe emniyet amirliğimizin görevlileri de Kaymakamlık tarafından yazılı emir verildiğini ve yapılan çalışmaların durdurulması ve şerit çekilmesini emreden ancak hangi kanuni gerekçe ile belediye çalışmalarını durduracağını anlaşılamadığı bir yazının emniyete gönderilmesini de esefle karşıladım. Anlaşılan belediye ile emniyetin karşı karşıya gelmesi istendi. Fakat böyle bir duruma kamuoyu önünde asla izin vermeyeceğim için çalışmaları durdurdum.


 


Şu bilinmeli ki belediye imar ve mücavir alan içerisinde her türlü resmi, özel ve diğer çalışmaların takibi kanunlar ve yönetmelik çerçevesinde belediyelere verilmiştir.


 


Bu yetki meclisimize ait olup, başka hiçbir kurum bunun üzerinde karar alamaz. Tahsis çalışmaları devam etmekte olup, kısa zamanda tahsis tarafımıza yapıldığında çalışmalar devam edecektir.


 


C. Tuzla: Sayın başkanım ilçemizde yüksek okul açılması yılan hikâyesine döndü. Bu konu hakkında açıklama yapar mısınız?


 


Özdemir: Bilindiği gibi eski Tekel binaları Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisi 2008 yılında yapıldı. Rektörlük, binanın güçlendirme çalışmasının yapılmasını istedi. Bayındırlık birim fiyatlarıyla 3.000.000 TL gibi bir maliyet çıkarıldığı, bunu da karşılamak mümkün olmadığından 2011 yılına gelindi. Belediye olarak Boğadamı mevkiinde 25 dönümlük yeri rektörlüğe tahsis konusunda gerekli duyarlılık belediyemizce gösterildi.  Tahsis çalışmalarında Malmüdürlüğü gereksiz yazışmalarla 5 aylık bir zaman kaybı olmuştur, bununla ilgili sonuçlar beledîmize mal edilmeye çalışılmıştır


 


C. Tuzla: Sayın başkanım hayırsever işadamı Fuat Bursalı’nın babası adına yaptıracağı Sağlık Meslek Lisesi protokolü imzalandı. Bu fotoğraf karesinde sizi göremiyoruz, bu konuda açıklama yapar mısınız?


 


Özdemir: Belediye başkanlığımın yanında, eğitimci kimliğimle her zaman övündüğümü belirterek Taşova’mızın eğitimle ilgili yatırımlarda her zaman belediye imkânlarını seferber ederek yardımcı olmuşumdur. Bunu gururla söylememe örneklendirme olarak,  Yeni Mahalle’de yapılan Özkan Ağış ilköğretim ve Yuvam Anaokulunun bulunduğu parsel 3194 sayılı İmar Kanunun 18.  madde uygulaması ile çözümlenerek Milli Eğitime tahsisi sağlanarak bölge için çocuklarımızın geleceğine hizmet anlamında sunumumuz olmuştur.


 


Yine Taşova’mızın Sağlık Meslek Lisesi ve yurt binasının yapılması ile ilgili İl Milli Eğim Müdürlüğü talebi neticesinde imar planlarımız incelenerek devlet hastanemizin doğusunda bitişik olarak bulunan hazine yeri ile belediyemizin yerleri imar planında düzenlenerek ihtiyaca cevap hale getirilmeye çalışılmıştır.


 


İmar planları üzerinde yapılacak düzenlemeler; 3194 sayılı imar kanunun plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. maddesinin ek 1-a hükmüne göre arsanın büyüklüğünün 10.000 m2’den az olmamak üzere 15.000 m2 aralığında olma zorunluluğu vardır. Bu hususta imar planında düzenlenen alan 4756.62 m2 maliye hazinesi olduğundan yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda ırmak settesi tarafında bulunmaktadır. Belediyemizin ise bu alana katkısı 8.185 m2 olacaktır. Kurulması düşünülen binada Taşova-Erbaa karayolu tarafında belediyemize ait arsa üzerinde değerlendirilecektir.


 


Bu açıklamalarımla belediyemizce katkı sağlamak için büyük bir özveride bulunduğumuz halde Taşova’mıza yatırım için gelen çok değerli işadamı Fuat Bursalı, Taşova Kaymakamınca alınarak okul yapılması düşünülen bu alanın sadece maliye hazinesine aitmiş gibi Valimiz Abdil Celil Öz huzurunda yerel yönetimlerin olmazsa olmazlarından olan belediyeyi temsilen davet edilmeyerek çok büyük bir yanılgı ve kişisel yanlışların içine düşürülmüştür. Bu handikabın ileride neler getireceği aşikârdır.


 


C. Tuzla: Sayın başkanım medyada çıkan spekülatif haberler ile ilgili bize yapmış olduğunuz aydınlatıcı bilgiler için teşekkür eder,  çalışmalarınızda başarılar dileriz

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.