Amasya İtimat

T.C. TAŞOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 118 Ada, 36 Parsel, ÇAYDİBİ Mahalle/Köy, ÇAYDİBİ KÖYÜ YUKARI BOYUNCUK MEVKİİ Mevkii, Tapu kayıtlarında 216,24m2 ve yol olarak geçmektedir. hali hazırda yol olarak kullanılmaktadır, taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip ağaç bulunmamaktadır.

Yüzölçümü     : 216,24 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 2.393,78 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
 2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 106 Ada, 94 Parsel, ÇAYDİBİ Mahalle/Köy, ÇAYDİBİ KÖYÜ GÖCEN HAYATI Mevkii, Tapu kayıtlarında 6046,36 m2 ve tarla olarak geçmektedir. toprak yapısı itibarı ile taşlı-tınlı  yapıya sahip, %5-10 eğimli, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü     : 6.046,36 m2

İmar Durumu  : Dosyasında  mevcut

Kıymeti           : 10.278,81 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
 2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 10:20 – 10:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 154 Ada, 1 Parsel, ÇAYDİBİ Mahalle/Köy, ÇAYDİBİ KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz tapuda 78,24 m2 olarak geçmektedir, parsel içerisinde 40 yıllık 40m2 alanında ahşap tek katlı ahır mevcuttur, 40 yıllık ahşap ahır kullanılamaz durumdadır,

Yüzölçümü     : 78,24 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 5.512,00 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında  mevcut

 1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 10:40 – 10:50 arası
 2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 10:40 – 10:50 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 118 Ada, 35 Parsel, ÇAYDİBİ Mahalle/Köy, ÇAYDİBİ KÖYÜ YUKARI BOYUNCUK MEVKİİ Mevkii, Tapu  kaydında 1122,96 m2 bahçe olarak geçmektedir, toprak yapısı itibarıyla  killi-tınlı yapıya sahip, sulama imkanı olan %1-5 eğimli arazidir, taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip  ağaç bulunmamaktadır.

Yüzölçümü     : 1.122,96 m2

İmar Durumu  : Dosyasında  mevcut

Kıymeti           : 12.431,17 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 11:00 – 11:10 arası
 2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 11:00 – 11:10 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 183 Ada, 122 Parsel, ÇAYDİBİ Mahalle/Köy, ÇAYDİBİ KÖYÜ SEKÜ MEVKİİ Mevkii, Tapu kaydında 4186,21 m2 tarla olarak geçmektedir, toprak yapısı itibarı ile taşlı-tınlı yapıya sahip %5-10 eğimli, kurum tarım arazisidir, taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip ağaç bulunmamaktadır.

Yüzölçümü     : 4.186,21 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 8.372,42 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 11:20 – 11:30 arası
 2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 11:20 – 11:30 arası

Satış Yeri        : ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Amasya İl, Taşova İlçe, 182 Ada, 9 Parsel, YUKARIASİLBEY Mahalle/Köy, ÇAYDİBİ KÖYÜ Mevkii, Tapu kaydında 1706,44 m2 olarak geçmektedir, tapu yapısı itibarı ile taşlı- tınlı yapıya sahip %5-10 eğimli, kuru tarım arazisidir, ekonomik değere sahip  ağaç bulunmamaktadır,

Yüzölçümü     : 1.706,44 m2

İmar Durumu  : Dosyasında mevcut

Kıymeti           : 3.412,88 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Dosyasında mevcut

 1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 11:40 – 11:50 arası
 2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 11:40 – 11:50 arası

Satış Yeri        : ADLİYE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/03/2018

İskender ÖZTÜRK
Satış Memuru
110268

Yorum Ekle