SOL PARTİ İLÇE ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Taşova Sol Parti ilçe örgütü Yönetim kurulu  1 Mart 2022 Salı günü saat 09.00’da toplanarak ”Emperyalist müdahaleye ve Savaşa hayır” adı altında Basın  Açıklaması yaptı.

”On binlerce sivil ve korumasız insanı ölüm ve göç riskiyle yüz yüze bırakan, yoksul halkı birbirine düşman eden milliyetçi boğazlaşmayı körükleyen bu savaşı REDDEDİYORUZ. Rusya, bu savaşa son vermelidir.

EMPERYALİSTLER
BÖLGEDEN ÇEKİLMELİDİR Bu savaşın taşları ABD ve NATO’nun yayılmacı politikalarıyla döşendi. Emperyalizm, bugün de kendi çıkarları için bir ülkeyi gözden çıkarmış, yüz binlerce insanı büyük bir yıkımın içine sürüklemiştir. Yeryüzünün en büyük suç örgütleri olan ABD ve NATO elini Ukrayna’dan çekmelidir. ABD’nin “çevreleme” politikası doğrultusunda NATO’nun doğuya doğru genişleme politikası bir savaş zemini oluşturuyor. Emperyalizm yaşadığı bunalımını tıpkı Suriye’de olduğu üzere yeni savaş cepheleri açarak aşmaya çalışıyor. Emperyalist müdahaleciliği REDDEDİYORUZ. Barış için emperyalizme ve NATO saldırganlığına karşı duracağız.

AKP İKTİDARINI UYARIYORUZ
SAVAŞA ORTAK OLMAYIN AKP iktidarı ülkemizi Suriye’de sonu belirsiz bir savaşın içine sürükledi. Bugün de kendi iktidarına emperyalist desteği alabilmek için ABD ve NATO’nun dümen suyuna girme hevesi her fırsatta ortaya konuluyor.
Uyarıyoruz! Karadeniz’i bir NATO ve ABD denizi haline getirecek; ülkemizi yeni bir krizin içine sürükleyecek her tür adımın karşısında duracağız. Türkiye’nin Amerikan çıkarlarının parçası olmasına izin vermeyeceğiz. Bu savaşın en çok etkileyeceği ülkelerden birisi Türkiye olacaktır. Enerjiden buğdaya Rusya ve Ukrayna’ya bağımlı kılınmış ülkemiz savaşla birlikte yeni bir dar boğaza girecektir. Zam yağmuru ve pahalılık altında ezilen halkın sırtına yeni bir fatura daha yüklenecektir. AKP iktidarının izlediği sermaye yanlısı politikaların sonucu olan her krizde katlanan faturaları ödemeyeceğiz. Zamlara ve pahalılığa karşı mücadelemizi yükselteceğiz.

AMERİKANCILIK YARIŞIYLA
BARIŞ SAVUNULAMAZ
NATO’yu “demokrasinin güvencesi” olarak gören muhalefete de sesleniyoruz, Amerikancılık, NATO’culuk yarışı bu yeni açılan soğuk savaş cephesinde Türkiye’yi bilinmez bir karanlığa mahkûm eder.

ÜLKEDE, BÖLGEDE
BARIŞ İÇİN MÜCADELEYE Türkiye bu yeni açılan ve uzun süre devam edecek savaş politikaları karşısında ülkede ve bölgede barışı merkeze alan bir dış politika izlemek zorundadır. SOL Parti ülkede ve bölgede barış için kararlılıkla yürütecek bunun için ABD ve NATO’nun ülkemiz üzerindeki her tür etkisi, egemenliği, askeri ve siyasi varlığının ortadan kaldırılması için var gücüyle mücadele edecektir.

Bu basın açıklamamız basına kamu oyuna duyurulur.

Kadir Yüksel

Taşova Sol Parti ilçe Başkanı

Yorum Ekle