MÜFTÜ VEKİLİ GÜLEÇ KURBANLA İLGİLİ UYARILARDA BULUNDU

Kurbanın İslam’ın şiarlarından olan önemli bir ibadet olduğunu aktaran Müftü V. Güleç “Kurban, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmak maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Mezhepler arasında kurban kesmenin vacip veya sünnet olduğu yönünde görüş farklılıkları bulunmaktadır. Ancak fıkhî hükmü ne olursa olsun, İslam’ın şiarlarından olan kurban, bir Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Peygamberimiz (s.a.s.), bizzat kendisi de kurban kesmiş ve kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu belirterek bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. Bundan dolayı kurban, asırlardan beri Müslümanların dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır” dedi.
Müftü V. Güleç, dinen zengin sayılan, akıllı, ergen ve mukim olan her Müslümanın kurban kesmekle yükümlü olduğunu belirterek kurban kesebilmek için yeterli malî imkâna sahip olmayan kişinin borçlanarak kurban kesmek zorunda olmadığını söyledi.
Güleç, ayrıca vatandaşların kurbanlık alırken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu:
“-Kurban niyetiyle alınacak hayvanlar dinen gerekli özelliklere sahip olmalı, kurbana mani olacak şekilde kusurlu olmamasına dikkat edilmelidir. Kurbanlarımızı keserken Belediyemiz tarafından tavsiye edilen yerlerde kesim yapılmalı, çevrenin kirletilmemesine azami önem gösterilmelidir. Bir hayvanın kurban olmasına mani olan kusurlar şunlardır:
-İki veya bir gözü kör olan, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek kadar topal olan, kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilemez. Ancak boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden birazı dökülmüş ve burulmuş hayvanların kurban edilmeleri caizdir.
-Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Devenin 5, sığır ile mandanın 2, koyun ile keçinin de bir yaşını doldurmuş olmaları şarttır. Ancak koyunlar 6 ayı tamamladıklarında bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir.
-Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir, sığır, manda ve deve ise yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir, ancak ortaklardan her birinin kurbana ibadet niyetiyle katılması şarttır.
-Bir kimsenin kurbanını bizzat kendisinin satın alması, kesmesi veya kesilirken yanında bulunması şart değildir. Kişi, güvendiği bir şahsı yahut özel veya resmi bir kuruluşu kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere vekil tayin edebilir.
Müftüsü V. Güleç, “Diyanet İşleri Başkanlığımız da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” parolasıyla “Vekâletle Kurban Kesimi” kampanyası düzenlemiştir. Kesilen kurbanların etleri yurt içinde ve özellikle Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlara dağıtılacaktır. Kurban fiyatları bu yıl, yurt içinde kestirmek isteyenler için 975 TL. yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 825 TL dir.” Diyerek vekaletle kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına destek olmaya davet etti.

Yorum Ekle