KUYUCAK, KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ

                      İlçemiz Esençay köyü yakınlarında bulunan Kuyucak mevkiinde çıkan kilise kalıntısı ve mezarlık alanı Kültür varlığı olarak tescil edildi.
Konu ile ilgili alınan karar şöyle:
  T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No
:  20.12.2018-240
Toplantı Yeri
SAMSUN
Karar Tarihi ve No
:  20.12.2018-5851
            Amasya İli, Taşova İlçesi, Esençay Köyü, Kuyucak Mevkii, 181 ada, 43, 44 nolu parsellerde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen kilise kalıntısı ve mezarlık alanının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.08.2018 gün ve 680161 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tarihsiz 14882 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2018 gün ve 450506 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 13.11.2018 gün ve 399239 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 11.12.2018 gün ve 13742 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 14.12.2018 gün ve 900 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
            Amasya İli, Taşova İlçesi, Esençay Köyü, Kuyucak Mevkii, 181 ada, 43, 44 nolu parsellerde tespit edilen Doğu Roma dönemi kilise kalıntısı ve mezarlık alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma alanı sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 181 ada, 43, 44 nolu parsellerin tapu kaydına “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve koruma alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, koruma alanı içinde kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir uygulamaya gidilemeyeceğine, kaçak kazı yaparak kültür varlığı tahribatına neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi
BAŞKAN
İbrahim Hakkı ÖZEL
İMZA
      BAŞKAN YARDIMCISI
Prof .Dr. Cenap SANCAR
İMZA
ÜYE
Murat ASLAN
BULUNMADI
ÜYE
Ufuk HOŞ
İMZA
ÜYE
Ahmet ERTEKİN
İMZA
ÜYE
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
İMZA
ÜYE
Mustafa KURTULUŞ
İMZA
TEM ÜYE
Celal ÖZDEMİR
Amasya Müze Müd.Tem.
İMZA
TEM ÜYE
Fatma AĞAOĞLU
Amasya Valilik Tem.
İMZA

Yorum Ekle