Amasya İtimat

KÖKÜNÜ KURUTMAYIN !!! (Enver Seyhan)

Enver Seyhan
SPEK ‘e sahip çıkın…
Tarlanıza bağınıza bostanınıza arsanıza arazinize hayvanınıza davarınıza mülkünüze sahip çıkın…
Köyünüze mehlenize suyunuza yaylanıza meranıza sahip çıkın…
*
Sigorta Primine Esas Kazancınıza sahip çıkın… Sahip çıkın ki emekli maaşınız yüksek olsun… Hak ettiğiniz emekli maaşı bağlansın…
Aksi takdirde gerçek ücretinizden değil asgari ücretten bordro ederler. Aylığınızı asgari ücretten Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirirler.
Bizim ülkemizde bazı işler zor ama yokuşu aşmanın da kaideleri var. Kaideleri takip edin kaidelere uyun…
*
Tarlanıza sahip çıkın. Kim hangi bahaneyle hangi sebeple gelirse gelsin tarlanızı bağınızı satmayın. Tarla ve bağ bahçe dayanaktır. Kötü gün dostudur tarla bağ bahçe. Yarın ne getirecek, kimse bilemez.
Toprak dosttur. İnsanın aslıdır.
*
Hele tarlanızı yabancıya / ecnebiye hiç satmayın. Sonra savaşmak zorunda kalırsınız. ve hatta geri alamazsınız. Emsal aramayın: Filistin örneği yeter.
*
Suyunuzu satmayın. Suyunuza sahip çıkın. Gelecek 50 yıl içinde su en az petrol kadar önemli olacak. Çocuklarınıza kurak çorak bir toprak bırakmayın. Merhamet edin. Hepsini tüketip gitmeyin.
*
……………….
SPEK : Sigorta Primine Esas Kazanç.
……………….
İşim icabı ömrüm bordro hazırlamakla veya hazırlanmış bordroyu imzalayıp ödeme emrine havale etmekle geçti.
Muhasebeci olarak çalışırken büroda veya işyerinde asgari ücretin üstünde ücret alanlara asgari ücretten çok bordro yaptım. Konumu üstümde olanlar böyle istediler.
Her insan evvela nefsini ön plana alır.
Bir de hukuk var dediğim gibi. Kanun kural var. Demek istediğim de bu: Kanun ve kuralın işlemesine yardım edin…
Bu çocuklarınız için aydınlık bir yol açmaktır. Güzel bir yol açmaktır. Adalettir.
Hukuk Kanun ve Kural işlerse “Adaletin kestiği parmak acımaz.”
13 Kasım 2014

Yorum Ekle