KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI BASIN BİLDİRİSİ

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni kapsamında  NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı geliştirilmiştir.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Hibe Programının toplam bütçesi indikatif olarak 13.700.000,00 Avro olup bu tutarın %15’i Türkiye Cumhuriyeti, %85’i ise Avrupa Birliği katkısıdır.


 


‘Seralarda Güneş Kadınlar İçin Doğuyor Projesi’  Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmektedir. Projenin  toplam bütçesi  114.864,50  Avro olup, bu tutarın  13.783,74 Avro’luk kısmı Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı‘nın eş finansman katkısıdır.


 


Projedeki genel hedefimiz sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ilkeleri doğrultusunda, doğal kaynak değerlerinin koruma–kullanma ilkesi çerçevesinde yörenin yaşam kalitesinin artırılmasına ve sosyo-ekonomik kalkınmaya hizmet edecek şekilde değerlendirilmesidir. Projedeki özel hedefimiz; , Taşova İlçe merkezi, Kasaba ve köylerinden 18-35 yaş grubundaki 25 kadına 8 aylık eğitim periyodu içerisinde seracılık eğitimi vererek; modern seracılık uygulamaları konusunda eğitimli, iyi tarım uygulamaları konusunda deneyimli, iyi düzeyde bilgi ve birikime sahip, işletme kapasitelerini artırabilecek bilgi ile donanmış, profesyonel, ailelerine ve çevrelerine örnek teşkil eden SERTİFİKALI, ÖNDER KADIN ÇİFTÇİ GİRİŞİMCİLER yetiştirmektir. 


 


Proje Sahibi ; Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


Proje Ortağı ; Taşova Ziraat Odası


Proje 1. İştirakçisi ; Taşova Tarım İlçe Müdürlüğü


Proje 2. İştirakçisi ; Taşova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü


Proje 3. İştirakçisi ; Şenel Tarım ( Sabri ŞENEL)


Proje 4. İştirakçisi ; Taşova Gazetesi


 


Bu amaçla proje bünyesinde yukarıda bahsi geçen faaliyetle ilgili eğitim almak isteyen 18-35 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, direkt yada dolaylı olarak tarımla uğraşan bayanların başvuruları alınacaktır. Seracılık eğitim faaliyetleri ekim ayında başlayacak olup başvuruların en son 22.09.2010 tarihine kadar Taşova Ziraat Odası veya Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılması gerekmektedir. Başvurusu Kabul edilen ve eğitime başlayan bayanlara eğitime katıldıkları gün başına 8 EURO gündelik ödenecektir.


 Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.


 

Yorum Ekle