Amasya İtimat

GÜLEY “AYNI UYGULAMAYI AMASYA VALİLİĞİ’NDEN DE BEKLİYORUZ”

Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bilal Güley, Türkiye Genelinde Çoğu İl Valiliklerinin Yerel basına desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan pandemi başta olmak üzere kamu ihale kanunlarında resmi kurum ve kuruluşlarını uyaran Valiliklerin göstermiş olduğu hassasiyetin Amasya Valiliği tarafından da gösterilmesini bekliyoruz”dedi. Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bilal Güley, “Özellikle yerel gazetelerin ayakta kalmasında en büyük etkenlerden birisi olan Resmi İlan yayınlanmasıyla ilgili Türkiye genelinde Valiliklerden bir bir destek genelgesi yayınlanırken, aynı uygulamanın biran önce Amasya Valiliğinden de bekleniyor.
“Son olarak Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarına, gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda genelge yayınladı. Antalya Valiliği tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarına gönderilen genelgede ilk olarak, “Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 29. maddesinde; ‘Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerle; İl özel idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır’ denilmektedir. Ayrıca, aynı Kanunun 31. maddesinde; ‘Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır’ hükmü amirdir.” hatırlatması yapıldı. Valilik genelgesinde, “İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. Antalya Valiliği bu Genelge ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun, “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesi ile “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62. maddesine de atıfta bulunarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleler de uyulması gereken kuralları hatırlatarak, konunun önemini vurguladı. Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bilal Güley, son olarak Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelgenin Amasya Valiliği’nden de beklendiğini ifade ederek, il genelindeki yerel gazetelerin ayakta durabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bir genelge yayımlanmasının bir nebze de olsa sektöre nefes aldıracağını söyledi.

Yorum Ekle