Amasya İtimat

FARKINDALIK

Dün, seninle beraber olan binlerce insanın bugün hayatta olmadığının, Allah’ın sana yeni bir şans ve yeni bir imkan verdiğinin, O’nun tarafından yaratılıp yaşatıldığının farkında ol. O’nun için secdeye varıp şükreden bir kul ol.

Bugün yeni doğan günün güneşine, güneşi doğuranın seni şahit tuttuğunun farkında ol, böylece O’nun icraatlarının şahidi ol.

Mahlukatı içinde en çok şeref verdiği ve yeryüzünde kendisinin vekili yaptığı insan türünün içine senide sokup islamla şereflendirdiğinin, rahmetinden kitaplar ve peygamberler gönderdiğinin farkında ol, eşrefi mahlukat ol.

En mükemmel olarak yaratıp süslediği kainat kitabı kebirinde diğer ayetlerle birlikte seni de bir ayet olarak takdim ettiğinin farkında ol, sende O’na müteşekkir bir mümin ol.

Dünyada onu tanıyıp sevme ve emre amade olmakla sana edebi huzur yurdu cennetler ve cennetler içinde sonsuz nimetler vaad ettiğinin ve hazırladığının farkında ol, sende o nimetlere namzet ol.

Sen ondan ne kadar uzak olsan da onun sana şahdamarından daha yakın olduğunun, sen ona bir adım gittiğinde onun sana on adım geldiğinin farkında ol, sende O’na yakın ol.

Seni yaratan ve yaşatanın esma ve cilvelerini en çok sende yaşattığının ve koca bir alemin sende dürülü olduğunun farkında ol, sende eylemlerinle O’na ayna ol.

Dağlara ve semaya arz edilen emanet teklifinin kabul edilmeyip, senin türün tarafından kabul edilip emanet ve sorumluğu yüklendiğinin farkında ol, ona göre dikkatli ol.

Rabbinin seni muhatap alıp kalemi ve kevni ayetlerle gözüne, gönlüne ve aklına hitap ettiğinin farkında ol, sende bir canlı Kur’an ol.

Sen onu unutsan da onun seni unutmadığının, sen ona nankörlük etsen de onun sana ikramlarının farkında ol, her an O’nun emir ve yasaklarına ram ol.

Yapmış olduğun günahlarından temizlenmen için sana bir sürü bahaneler sunduğunun farkında ol, çok tevbe eden bir kul ol.

Seni sevip sana değer veren, yokluktan varlık alemine çıkaran, bütün yaratılmışlara üstün kılan, her daim seninle, sana senden yakın olan bir yaratıcı ve yaşatıcının farkında ol, sende O’na muhabbetli ol.

Dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret az bir zaman olduğunun, esas hayatın ahirette ebedi hayat olduğunun farkında ol, ona göre akıllı ol.

Her iki cihanda da mutlu olup sevinmen, umutlanıp cenneti beklemen için rahmetinin gazabını geçtiğinin farkında ol, yeisten uzak ümitvar ol.

Dünya hayatının bir imtihan salonu, görevli meleklerin her an seni gözetleyip durduğunu ve bütün bunları birgün önüne konulacağının FARKINDA OL  ona göre hayaını yaşa ve MUTLU OL.

HASAN APAYDIN

Yorum Ekle