EĞİTİM ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Okullarımızda; Okul Aile Birliği çok önemlidir. Eğitim -Öğretim yılı başladığının daha ilk günlerinde öğrenci velileri toplanır ve Okul Aile Birliği yönetimini seçer. Seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında bir önceki yılı değerlendirir, mevcut durumu tespit eder. Bu tespitlerin verileri çalışmalara çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yıllık çalışma planları hazırlanır. Yapılan ve planlanan tüm çalışmalar okul yönetimiyle birlikte yürütülür.
İhtiyaçlar titizlikle tespit edilir. Okul müdürü, yardımcılar, öğretmenler bilhassa rehber öğretmenlerin görüşleri alınır. Sağlıklı ve verimli bir yıl geçirmek için Okul Aile Birliği çalışmalarına yön verecek bilgi ve birikimler paylaşılmış olur.
Çalışmalarda öncelikler ve başlama noktası belirlendiğinde işler kolaylaşacaktır. Okulun fiziki yapısı, ders araç ve gereçleri, derslikler, öğretmenlerin alan bilgisi, pedagojik formaysan seviyeleri, yönetimin liyakatlı eğitimcilerden oluşması ile direk ilgilidir.
Okul Aile Birliği çalışmalarının yürütüleceği bir oda düzenlenmelidir. Yönetimce hazırlanan fiziki ortamlar, okulu ziyaret eden velilerin dinlenmesi, ayakta kalmaması, bahçede ve okul girişi ve koridorlarda görüntü kirliliği oluşturmaması, görüşme yapacağı şartların hazır olması anına kadar sıkılmadan, huzurlu bir şekilde rahat olmalarının sağlaması gerekmektedir. Okul müdürü ve yöneticilerle, öğrencilerle, öğretmenlerle, okul aile birliği ile görüşmesi uygun ortamlarda sağlanmalıdır. Bekleme yerinde eğitimle ilgili kitapların, dergilerin, günlük gazetelerin bulundurulması da uygundur. Aile eğitiminde her konu düşünülmeli velilerin bilinçlenmesi için çalışmalar planlı olmalıdır.
Bilim ve teknolojinin ışık hızıyla geliştiği, değiştiği çağımızda bilimsel verilerle çalışmak faydalı olacaktır. İş birliği ve el birliği ile yönetim, öğretmenler, veliler yapacakları toplantıların önemini kavramış olmalıdır. Kurumun tüm olumlu yönlerini, sorunlarının tamamını içine alan anketler uygulanmalıdır. Veriler uzmanlarca doğru okunmalı ve ilgililere rapor halinde sunulmalıdır.
Ailenin okula bakışı, beklentileri dâhil, eğitimin seviyesi, kalitesi, öğretmenlerin velilerden istekleri ve dahi öğrencilerin mevcut durumu değerlendirmesini içine alan sorular hazırlanabilir. İçerik ihtiyaca göre belirlenebilir, sınırları tespit edilebilir.
Tabii onlarca soru hazırlanabilir. Birden fazla şıklar sunulabilir.
“Okulun, velinin ve öğrencinin beklentilerine ne denli cevap verebiliyor. Okulun çevre, ilçe, il ve Türkiye genelindeki başarı durumu nedir. Başarılı ise; başarıya katkı sağlayan faktörler nelerdir. Başarının sürekliliği için gerekenler.”
Orta ve başarısız noktada olan kurumlarda da sorular mevcut durumu tespitte doğru noktaya ulaştıracaktır.
Sorular, sorular…
Sorulara bıkmadan, usanmadan muhatap olmak ve doğru kararlara ulaşmak mecburiyeti vardır. Bu mecburiyet kamu ve özel kurumlarda eğitim alanında yarının büyüklerinin iyi yetişmesine verilen önemle birliktedir. İnsan eğitiminin sonrası yoktur. Bir kişiyi dahi öteleme, yok sayma, boş verilim deme lüksümüz ve yetkimiz yoktur.
Her insan ile toplumda birlikte yaşayacağımızı ve temas halinde olacağımızı bilerek bir üst öğretime hazırlamak için çalıştığımız çocukları hayata da hazırlayacağız.
Bu hazırlayış yarınların büyüklerini donanımlı kılmak için temelin sağlam olmasını sağlayacaktır.
Yazımızın konusu okul aile birliklerinin okullardaki rolü ve önemidir.
Araştırmalara konu olacak o kadar alan ve konu vardır ki, çalışmalarımız tamamını kapsayacak şekilde devam edecektir. Bu çalışmalarımız başta okuyucularımız olmak üzere ulaştığı her insanda olumlu değerlendirmeler yapacağı inancını taşıyoruz.
Okulun, yönetimin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, milli eğitimin ve mevzuatın hepsi ayrı önem arz etmektedir.
Okuma kültürü ve okul iklimi tüm personel üzerinde gelişim ve değişimi beslemelidir.
Değişim ve gelişim zordur. Okuma kültürü ile sürekli beslenmektir. Alışkanlıkların değişmesi, günlük rutin işlerin sürekliliği, zoru başarmayı zorlamaktadır. Çocuk sadece okulda eğitilir. Öğretmenlerin asli görevidir. Düşüncesinde olup, kendini sürecin dışına alan velilerin sayısı az değildir.
Kendin olmak ve olguyu beslemek gerek. Alan bilgisi, ihtiyaçlar, okul aile ilişkilerinde giderilmesi gerekli ne varsa planlamak uygun olacaktır.
Direnç göstermek, zoru başarmanın önünde olacaktır. Ne yapacağını bilmemek değil, bilgiye ulaşmanın yolunu bulmak gerek. Özellikle okul yönetimi velilere, okul çevre ilişkilerinin okulun daha iyi eğitim vermesi için gerekli olduğu, okulun çevre ile ilişkileri eğitimin daha iyi olmasında önemli pay sahibidir. Okulun çevreyle bütünleşmesi, bu bütünleşmeyi programların desteklemesi, uygulamaların verimi, görev sorumlulukların paylaşımı herkesin kendi alanında başarısı problemleri çözecek başarıya kilitlenecektir.
Karar ve sorumluluk sahibi olmak, göreve talip olmak, uygulamalara ve sahip olmaya taşımaktadır.
Beklenti içinde olmak olumlu sonlanmayabilir. Her şeyi öğretmenden beklemek… Çocuklardan üst sınırda başarı ve takdirname getirmesini istemek… Her şey çocuk için imajı verilerek, sınırsız beklentiler. Uzun vadede çocuğu kendine güvensiz, başarısız, edilgen, dirençsiz, sürekli desteğe muhtaç, beklentilerden bunalmış veya aşırı kendisini beğenmiş kişilik yapısı oluşmasına neden olmaktadır.
Aile içinde görevler, karşılıklı ilgi, sevgi değerlerinin verilmesi, ihtiyaçların rutin ve sevgi destekli karşılanması, söz hakkı, görüşlerin dinlenmesi ve ciddiye alınması olmazsa olmazlardandır. Çünkü bunlar çocuğu, dağınık olmaktan, ilgisiz, düzensiz, duygusal kapalılıktan kurtaracaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı, meb.gov.tr sitesi ana sayfasında; “MEB 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu” yayınlanmıştır. (28 Şubat 2019 17.55)
Otuz beş yıl görev yaptığım bakanlığın yayınladığı raporu inceliyorum.
Çocuğun eğitim ve gelişimi için her şeyi göze alırız.
Eğitim her yaşta insanı içine alan beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir.

Osman BAŞ

Yorum Ekle