Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı

İnsanoğlunun hayatının bazı kaynaklarda üç evreden oluştuğu söylenir. Bebeklik döneminin de içinde bulunduğu çocukluk dönemi, gençlik döneminin içine alan orta yaş dönemi ve yaşlılık dönemi olarak ayırabileceğimiz üç dönemden bahsedebiliriz.

Her dönemin kendine göre durumları ve karşılaşılan çeşitli sağlık problemleri vardır. Bundan dolayı sağlıklı olmak için hepimiz kendimize göre önlemler alırız. Özellikle son yıllarda tıp alanında gerçekleşen gelişmeler insanların daha sağlıklı ömür yaşamalarının kapılarını aramalayı sağladı.

Bundan asırlar önce insanların yaşamları bugüne oranla neredeyse yarı yarıya daha azdı. Bugünün imkanları dünyanın bir çok noktasında yaşam sürelerini uzatmış bulunuyor. Çok uzak değil bundan elli yı kadar önce ülkemizide bile bebek ölümleri vardı. Fakat son yıllarda böyle hadiselerin oranı yok denecek kadar azalmış durumda. Bunun da sebebi olarak tıpta yaşanan gelişmeleri gösterebiliriz.

Tıp alanında bebek ve çocuklar özel bir ihtisas alanı olarak ayrılıyor. Bu da pediatri olarak adlandırıyor. Doktorlar tıp eğitimi aldıktan sonra çocuk hastalıkları konusunda uzmanlaşmak için ayrıca tıpta uzmanlık sınavlarına girerek aldıkları puana göre belirli dallarda uzmanlık eğitimi almaya hak kazanıyorlar.

Çocuk hastalıkları konusunda uzmanlık eğitimi alan tıp doktorları bu eğitimin ardından çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapabiliyorlar. Ülkemizde bu alanda uzmanlık eğitimi alabilmek için diğer bir çok dala göre daha iyi puan almak gerekiyor.

Günümüzün ebeveynleri geçmişe göre şartların getirdiği imkanlar vesilesiyle daha bilinçli olarak hareket etme imkanına sahip. Çünkü artık kitle iletişim araçlarının hayatın her yerinde hüküm sürüyor olması insanların bilgiye erişmesini ciddi anlamda kolaylaştırmış durumda.

Şimdinin anne ve babaları bir çocuk sahibi olduğunda kendi anne babalarından çocuklarının sağlığı için daha kolay bilgiye erişme imkanına sahip. O yüzden şimdinin anne ve babaları internetin imkanlarından yararlanarak her konuda bilgi sahibi olma şansına sahip. Bir çocuk sahibi olmak dünyada insanoğlu verilmiş en büyük nimetlerden biri olduğu için ebeveynler çocuklarının gelişimine haliyle çok önem veriyorlar.

Bundan dolayı internet ortamında çocuk sağlığı ile ilgili ve çocuk gelişimiyle ilgili zaman buldukça sürekli araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Bu da interne ortamında buna dair içeriklerin oluşuturlamısına zemin hazırlıyor. Özel hastaneler başta olmak üzere konunun uzmanı olsun olmasın bir çok bilgi veren kaynak siteler oluşturuluyor.

Çocuk sağlığı da dahil olmak üzere tıp alanında internet ortamında yapılan araştırmalar insanlara fikir verme açısından yardımcı olurken herhangi bir uygulamada mutlaka ama mutlaka doktora başvurulması her bilinçli insanın yapması gereken bir davranış. Elbette bazı konularda internette farklı kaynaklar taranarak ve hayati olmayan durumlarda bu platformda yer alan bilgiler size karar vermenizde yardımcı olabilir.

Size çocuk sağlığı ve çocuk hastlalıkları konusunda oluşturulmuş olan bir platformu tanıtmak istiyoruz. https://pediatriportali.net/ adresinde hizmet veren bu sitenin amacı anne ve babaların çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi düzeyeni artırmak amacıyla henüz yeni hizmete giren bir web sitesi.

Anne ve babaların merak ettiği konularda sorular sorup uzmanlardan cevap alabilmesi amacıyla oluşturulan bu platform internet ortamında bu konuda bir eksikliğin olduğunu fark ederek açılmış bir portal.

Pediatri uzmanlarının üye olduğu bu platform içerisinde sorulan sorulara bu konuda profesyonel olan kişilerin cevap verdiği belirten sitede uzman doktorlar üye olarak sorulara ücretsiz olarak cevap yazıyor. Henüz yeni açılan sitede bugün itibariyle sadece 1 uzman doktor kayıtlı olarak görünüyor.

Şu ana kadar sadece 6 sorunun sorulduğu platformda tüm sorular cevaplanmış durumda. Henüz çok yeni açılan bu web sitesinde zamanla soruların ve uzman doktor sayılarının artacağı bekleniyor.

Sitenin içeriğinde de altını çizerek belirttiği gibi bilgi amaçlı açılan bu site hiç bir şekilde uzman muaynesinin yerini tutmayacağını belirterek sorumluluk çizgisini belirtiyor.

Yorum Ekle