Amasya İtimat

ÇED UYGULAMALARI…

İlyas ÖZDEMİR (Emekli Öğretmen)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu veya olumsuz etkilerini değerlendirilmesidir.

Uygulama 25.11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümlerince yürütülür. Projenin uygulanması, işletme dönemi ve sonrası çalışmaları kapsar.

Yönetmelikle belirlenen genel formata göre hazırlanan dosya Bakanlığı sunulur. Bakanlık 5 iş günü içinde halka duyurmak için bir örneğini Valilik makamına gönderir. Valilik proje ile ilgili başvurunun yapıldığı  ÇED sürecinin başladığını ve HALKIN GÖRÜŞÜNE açıldığını, projeye ilişkin görüşlerin süreç tamamlanana kadar Valiliğe verilebileceğini anons, askıda ilan ve internet ortamında duyurulur. On gün öncesinden yerel gazetede ilan edilir. Toplantı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Başkanlığında yapılır. Halkın görüşleri Bakanlık komisyonuna sunulur. Bakanlar on iş günü içinde ÇED olumlu ya da ÇED olumsuz raporunu verir. Askıda ilan, anons ve internet ortamında halka duyurulur.

Proje ile ilgili nihai tanıtım dosyasını Valilik inceler. Gerekli gördüğü eksikleri isteyebilir.

Kısaca ÇED raporunu anlattık.

Yorum Ekle