BELEDİYE BİNASI SATILIYOR MU?

Belediye Hizmet Binası satılıyor mu? Yoksa, gelecekte satmanın alt yapısı mı oluşturuluyor?


 


Bu günlerde belediye hizmet binasının satılarak belediyeye kaynak sağlanmasının düşünüldüğü duyumları halkımızın arasında dolaşıyor.


 


 Taşova belediyesine ait mülklerin özelleştirilmesi aşağı yukarı tamamlandı gibi.


 


Belediye hizmet binasının satılması kararı alındıysa…


 


İnşallah doğru değildir.


 


Eğer doğruysa büyük yanlıştır.


 


Taşova halkına saygısızlıktır. Taşova belediyesinin hizmet binası ihtiyaca cevap vermiyor mu? Şu an mülkiyeti mal müdürlüğüne ait ve üniversiteye şartlı tahsisli olan Tekel binasının malum bölümü yıkılmış tadilata başlanmak üzeredir. Yapılacak tadilatın maliyeti nedir? Oraya harcanacak parayla mevcut binanın restore edilmesi nicin düşünülmüyor?


 


İlçe Malmüdürlüğü kendi mülkünde belediyeye tahsisi yapılmayan binaları niçin yıktırıyor?


 


Malmüdürlüğü bu hususta görevini niçin yapmıyor. Derseler ki bizi aşıyor, İl Defterdarlığı ne güne duruyor. Yetkililere illaki yukarıdan talimat mı gelmelidir?


 


 Diyeceksiniz ki merkezi hükümette özelleştirme yapıyor. Doğrudur. Ben öteden beri özelleştirmelere karşı değilim. Yeter ki kamu malları ihalelerde peşkeş çekilmesin. Mevcut ekonomik ve siyasi sistemin gereğinin yapılması normaldir, kaldı ki bizim ülkemiz, sosyalist ya da komünist sistemle yönetilmiyor.


 


Taşova yerelinde biraz farklı düşünme ve davranma hakkımız var her halde.


 


Belediyeye ait çarşı içindeki iş yeri niteliğindeki dükkanlar satıldı. Parası olan vatandaşlarımız yer sahibi oldu. Kimsenin itirazı oldu mu? Olmadı..


 


Belediye hizmet binasının satılmasına  gelince itiraz etme hakkımız var sanıyorum.. Benim var da,Taşova da yaşayan her bireyin de var..


 


Belediye hizmet binasının satılması için karar alan belediyenin ilgili birimi meclis, hangi gerekçelerle gündemlerine alınan bu işlemi kabul etti?


 


Durup dururken nereden çıktı bu satış işi? Belediyenin birilerine diyet borcumu var? Seçim öncesi ya da sonrası birilerine söz mü verildi?


 


Hem satılınca sağlanacak parasal kaynağı nerede kullanacaksınız?


 


 Senin adamın, benim adamım mantığıyla işten çıkarılan işçilere tazminat olarak verecekseniz yazık olacak yine. Taşova’nın kaynaklarını tazminat olarak vererek heba ettiniz zaten.


 


Madem satıyordunuz İnternet kitap kafe ve S.G.K’nın hizmet verdiği yerlere niçin paralar harcadınız?


 


Taşova içinde varsa iş yeri niteliğindeki dükkânlar satılsın. Ama… değeriyle satılsın.


 


Belediye hizmet binasını satmakta neyin nesi..Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?


 


Halkımız konuyla ilgili açıklama beklemektedir.


 


 Muhalefet partisi C.H.P ve M.H.P ve sivil toplum kuruluşları bu satışa karşı ortak  karşı duruşu sergilemelidir. Özellikle C.H.P yerel uygulamalardaki yanlışları halkımız nezdinde dillendirmeli, gerekli hukuki mücadeleyi başlatmalıdır.


 


Bırakalım siyasi görüş farklılıkları ve olmazsa olmazlarınızı, Taşova hepimizin. Tepkilerimizi yazılı ve sözlü dillendirelim. Ortak platform oluşturup Kaymakama, işin başındaki adama gidelim. Yaptığı işin yanlış olduğunu haykıralım. Kahvelerde, sokaklarda, mahallelerde, resmi dairelerde anlatalım.


 


İlçemizdeki siyasi partiler, sendikalar ve dernekler, Belediyenin kaynaklarını, bankalardan alınan kredilerin kullanılmasındaki yanlış ve usulsüzlüklerin,  kamu yararına olmayan harcamaların halkı rahatsız ettiğini duymuyor mu? Halk tabiriyle, Kaldı ki sağır sultanlar bile duydu.


 


Tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına, esnafımıza halkımıza çağrıda bulunuyorum. Belediye binasının satışına tepki gösterelim. Kamu yararına olmayan bu satışı engelleyelim.


 


Ak Parti İlçe Teşkilatının, belediyenin uygulamaları ve bu satışla ilgili tavır, görüş ve düşünceleri nedir? Halkımızın bunları bilmeye hakkı vardır herhalde.


 


Konuyla ilgili belediye yetkililerinin açıklama yapması, halkımızı aydınlatması gerekmiyor mu?


 


Bırakın şu miras yedi evlat rollerini. Taş üstüne taş koyun artık…. 

Yorum Ekle