Amasya İtimat

4 NOLU TAŞIYICILARIN KONGRESİ HAZİRAN’DA

2010 yılında kurulan S.S. Yeni Taşova 4 Nolu Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Saat: 11:00’de Yeşilırmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa cad. Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu Taşova adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Haziran 2023 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

GÜNDEM: Açılış ve yoklama, Divan Kurulunun oluşturulması, 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası, 2022 yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun okunması ve ibrası, 2023 Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabul edilmesi, Üye aidatlarının görüşülüp karara bağlanması, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu yolluk ve ücretlerinin görüşülüp karara bağlanması, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin Dört yıllığına seçiminin yapılması, Dilek ve temenniler, Kapanış.

Yorum Ekle