2010 Yılı KKYDP Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Müracaatları

2010 Yılı KKYDP Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Müracaatları Başladı. Konu ile  ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü 25.03.2010 tarihinde  toplantı yaptı.


 


Yapılan toplantıda KKYDP kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki tebliğin 18 Mart 2010 tarihli 27525 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Söz konusu tebliğ gereği aşağıda belirtilen makineler için ÇKS ye kayıtlı olan çiftçilerin ekilişleriyle uyumlu makinelerden herhangi birisi için, İlçe Müdürlüğümüzden alacakları ÇKS belgesi ve diğer belgelerle birlikte 03.05.2010 tarihine kadar Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğüne dosyalarını bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Makine alımı için gerçek ve tüzel (kooperatif, şirket vb.) başvurabilir.


 


    %50 Hibe Yoluyla Desteklenecek Makine Ve Ekipman Listesi


 


1.  Anıza direkt ekim makinesi


2.  Arıcılık makine ve ekipmanı


3.  Balya makinesi


4.  Basınçlı sulama sistemi kurulması


5.  Canlı balık nakil tankı


6.  Çayır biçme makinesi


7.  Çeltik fide dikim makinesi


8.  El traktörü


9.  File sistemi kurulması


10.   Biçerbağlar


11.   Hububat harman makinesi


12.   Lazerli tesviye aleti


13.   Mısır hasat tablası


14.   Mibzer


15.   Motorlu tırpan


16.   Pamuk toplama makinesi


17.   Pancar söküm makinesi


18.   Patates söküm makinesi


19.   Pülverizatör


20.   Rüzgar makinesi


21.   Sap parçalama makinesi


22.   Sap toplamalı saman makinesi


23.   Silaj makinesi


24.   Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı


25.   Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı


26.   Gübre dağıtma makinesi


27.   Taş toplama makinesi 


28.   Diskaro-Goble


29.   Yem hazırlama makinesi


30.   Zeytin hasat makinesi


31.   Koyun kırkma makinesi


32.   Tambur Filtre


 


Detaylı bilgi Tarım İlçe Müdürlüğünden alınabilir. Tel: 3121004

Yorum Ekle