Amasya İtimat

Ziraat Odası Yönetimi: “Emekli Çiftçiler 5 Bin Liradan mahrum edilmesin”

14 Kasım 2023 Salı günü ilçemiz  Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen başkanlığında yönetim Kurulu üyeleri: Şükrü Aslan, Fazlı Kuru, Nurettin Avcı; emeklileri  enflasyondan korumak için çıkarılan 7464 sayılı Kanun ile emekli olanlara bir defaya mahsus 5 bin lira ödemeyi üyelerinin alamaması konusunda bir Basın Açıklaması yaptılar.

Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen, tarımsal faaliyet gösterenlerin genç nüfusun büyük şehirlere taşınması nedeniyle büyük çoğunluğunun zaten emekli olduğunu vurgulayarak, emekli çiftçilerin 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, emeklilerimizi enflasyondan korumak için çıkarılan 7464 sayılı Kanun ile emekli olanlara bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verildi. Ancak bu düzenlemeden emekli olan çiftçilerimiz yararlanamıyor” diyen Dikmen, açıklamasına şu şekilde devam etti;

“7464 sayılı Kanunla emekli maaşı bağlananlardan herhangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlandı. Ülkemizde tarım sektöründe çalışan çiftçilerimizin yaş ortalaması 58’dir. Tarım sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğu emeklidir. Emekli çiftçilerimiz 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemelidir. Tarım BAĞ-KUR ve diğer meslek gruplarından emekli olan çiftçilerimiz emekli olunca tarımsal arazisini ve hayvanını satmıyor. Emekli olan çiftçilerimiz genel olarak en düşük emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışırken, aynı zamanda arazilerini ekip, işleterek ek gelir sağlamaya çalışıyor. Çiftçilerimiz 7464 sayılı Kanun’la verilecek olan 5 bin lirayı almayı bekliyor. Ülkemizde tarım sektörünün yapısal sorunları, son yıllarda hızla artan girdilerdeki fiyat artışları ve doğal afetler çiftçilerimizin üretim maliyetlerini artırıyor. Yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, 2022 yılı itibarıyla tarımın Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla içerisindeki payı yüzde 6 buçuktur. Yine 2022 yılında 4,6 milyon kişiye istihdam sağlayan tarım sektörü, 29,8 milyar dolar ihracat yaparak, 6,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Ayrıca tarım sektörü, 306,3 milyar lira bitkisel üretim, 108,6 milyar lira hayvansal üretim değerine ulaştı. Bu olumlu göstergelere rağmen tarım sektörünün emektarları olan çiftçilerimiz, Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kişi başı gelir elde ediyor. Tarım ve gıdanın gittikçe stratejik önemini artırdığı günümüzde ve gelecekte çiftçilerimizin üretimden vazgeçmemesi için gelirinin artırılması ve desteklenmesi gerekiyor. Bu amaçla emekli olmasına rağmen üretimle ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimizin beklentileri karşılanmalıdır. 7464 sayılı Kanunla çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ödeme, çoğu çiftçimizin aldığı destekten fazladır. Emekli çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmalıdır.”

Yorum Ekle