Amasya İtimat

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Ekim ayı encümen toplantısı, 31 Ekim 2019 Perşembe günü Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında Tokat’ta gerçekleştirildi.

Toplantıya Birlik Başkanı Valimiz Dr. Osman Varol’un yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve birlik personelleri katıldı.

Toplantı, Birlik Başkanı Vali Varol’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin Çoban ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda Birliğin yürüttüğü; Yeşilırmak Havzasında gerçekleştirilen kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek çiftçilerin gelir seviyelerinin arttırılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısına sunulan ‘’TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi’’,

 “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nin ‘’6. Faaliyeti Turizm Profesyonellerine Yeşilırmak Havzasının Tanıtılması Etkinliği’’ kapsamında Bölgemize gelecek acentalara Yeşilırmak Havzası’nın Tanıtımına yönelik hazırlanan 12-17 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘’Yeşilırmak Havzası Doğa, Kültür, Tarih ve Gastronomi Turizm Destinasyonu’’ programına ait yapılan ihalelerin bilgileri ve bölge destinasyon çalışmaları,

Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2019 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında;

 “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nde yapılması planlanan küçük ölçekli altyapı çalışmaları kapsamında Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimleri Yapım İşine ait ihale çalışmaları,

TR 83 Bölgesi’nde  (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi, hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amacıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” projesi kapsamında TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinde gerçekleştirilen izleme ziyaretleri hakkında bilgiler verildi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği web sitesini ziyaret etmek için tıklayın!

Yorum Ekle