Amasya İtimat

YERELDE TAŞOVA SEÇİMLERİ

Nüfusu 2000’in altında olan yerleşim yerlerindeki belediyelerin kapatılması kararı Taşova’da ki 10 belde belediyesinin tasfiyesini getirecektir. Beldelerde yaşayan va-tandaşlarımıza sunulan hizmetleri köylerde muhtarlıklarca verilen hizmetlere göre daha organize, daha erken ve va-tandaş için sıfır maliyetli olduğu bilinmektedir. Hükümetin bu yöndeki siyasi kararının tasarruf amaçlı olduğu, halbuki, beldelerde yaşayan vatandaşlara verilen organize hizmetin maliyetini  ülke genelinde ki savurganlığın yanında deryada damla olmadığı halkımızın düşüncesidir..
Hükümetin bu radikal kararı, insanların metropollere göç etmesiyle köye dönüşen beldelerle halen köy statüsünde olan yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlara sağlanan devlet imkanlarının eşitsizliğini de ortadan kaldıracağı, imece çalışma usulüyle vatandaşın köylerde olduğu gibi, kendi işini imece usulüyle yerel olanaklarla yapmasının yolunu açmıştır..
Siyasi Partilerin Taşova merkez ilçe belediyesi üzerinde
yoğunlaşacağı, yerel seçimlerde kendi kadrolarının seçimleri almasıyla ilgili strateji geliştirecekleri gerekecektir. Taşova yerel seçimlerin de kullanılan argümanlar ve alınan sonuçlara bakılacak olursa, Taşova yereline has ”mikro milliyetcilik” olgusunun belirleyici olduğu görülmektedir. Ni-telikli olmayan bu anlayış amiyane bir toplumsal anlayış ve davranış biçimidir..
Seçimlerin sonuçlarını etkileyen mikro milliyetciliğin dinsel ve etnik altyapısının da olmadığı var olan sosyal yapıya bakılınca anlaşılacaktır.
Taşova’da yaşayan insanların etnik kökenleri ve dinsel kimlikleri birdir. Bu bağlamda mikro milliyetcilik anlayışı temelsizdir, bilimselliği yoktur. Genel mikro milliyetcilik kavramıyla örtüşmez. Yinede basit ve düşük yoğunluklu bu anlayış, muhacirlik ve yerlilik temelinde gelişmiş toplumsal yapımızda bölünmüşlüğü getirmiştir.
Yapılan son üç yerel seçimde sonuçlar bu bölünmüşlüğün getirdiği sonuç olmuştur. Seçim sonucu uy-gulamalar, seçim sonucunu etkileyen argümanlarla uygunluk göstermiş, yöneticilerin mikro duygusal davranmalarını sağlamıştır. Bu da bölünmüşlüğün ayarını yük-seltmiştir.
Taşova yaşanılan seçim süreçleri ve feodal mikro anlayış yerel yönetim seçimlerinde iktidar partisinin adayının seçimi almasının önünü tıkamıştır. Muhalefetin adaylarının seçimleri kazanması Taşova yerel yönetiminin hükümetle ilişkilerinde rutin yasal ilşkileri aşamamıştır. Böylece iktidarın sıradışı yapacağı hizmetlerden yararlanılamamıştır.
2009 yılında yapılacak yerel seçimler Taşova için ilklerin yaşanacağı, toplumsal reflekslerin daha akılcı kul-lanıldığı ve prakmatizmi ön plana almayan aday ve seç-menlerin davranış biçimlerinin belirleyeceği seçim olmalıdır.
Taşova’daki yerel seçimlerle ilgili varolan mikro anlayış, İktidar partisinin 2009’da izleyeceği seçim stratejiyle bozulmalıdır. Ak Parti, temelsiz mikro sosyal bölünmüşlüğü siyasi bölünmüşlük zeminine çekmeli toplumumuzda ki ilişkileri doğal mecrasına taşımalıdır.
Ak Parti; Etnik ve dinsel kimliğini ön plana çıkarmayan, herkesin inanç ve etnik anlamda tercihlerine saygı ve hoşgörüyle yaklaşabilen, her zaman halkın içinde hatasıyla sevabıyla halktan birisi olan, Taşova’nın sorunlarını bilen ve kadro çalışmasıyla sorunları siyasi ik-tidarla uyumlu, onların destekleriyle çözebilecek belediye başkan adayı ve kadrosunu seçmenin önüne koyarak, var olan niteliksiz mikro anlayışları yıkmalı, getirdiği sosyal bölünmüşlüğe de son vermelidir.
Ak Parti, seçimi kaybetme pahasına da olsa halen diri tutulmaya çalışılan Taşova’ya özgü mikro milliyetçilik anlayışının dışında kalabilmeli, 2009 yerel seçim stratejisini birilerinin yada ötekilerin adayı değil, herkesin adayı dene-bilen birini aday yapmalıdır.
Ak Partiye ve Taşova’ya da yakışan budur.

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.